Anna Rogstad var en pionér. Hun kjempet for kvinners stemmerett, og hun banet vei for kvinner som kom etter henne i politikken. Nå skal det det reises en skulptur av henne på den viktigste plassen for politiske markeringer i Norge, Eidsvolls plass. Foto: Stortinget.
Aktuelt

Open Call

På oppdrag for Stortinget lyser KORO ut oppgaven med å lage en skulptur av Anna Rogstad på Eidsvolls plass.

I forbindelse med Stortingets markering av 100 år med fast kvinnelig representasjon er det besluttet å oppføre en skulptur av Anna Rogstad på Eidsvolls plass. Anna Rogstad var den første kvinnen som møtte på Stortinget. Det er besluttet i Stortingets presidentskap at verket skal være en skulptur som har portrettlikhet med Rogstad.

Anna Georgine Rogstad var en norsk lærerinne, kvinnesaksforkjemper og politiker. Hun representerte Frisinnede Venstre i valgsamarbeid med Høyre da hun, som første kvinne, møtte på Stortinget den 17. mars 1911. Foto: Anders B. Wilse, Nasjonalbiblioteket.

− På Eidsvolls plass er det fem menn, og ingen kvinner. Vi retter ikke opp skjevheten ved å lage en statue, men det er et viktig steg.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen

KORO skal bistå Stortinget i arbeidet med planlegging og gjennomføring av prosjektet. Prosjektansvarlig kurator er seniorkurator Trude Schjelderup Iversen. Produsent er Anna Katharina Haukeland.

Stortinget har oppnevnt en jury som skal være prosjektets beslutningsorgan. Juryen ledes av stortingspresidenten og har følgende sammensetning:

 • Tone W. Trøen, Stortinget (leder)
 • Eva Kristin Hansen, Stortinget
 • Olemic Thommessen, Stortinget
 • Vibeke Waallann Hansen, Nasjonalmuseet
 • Silja Leifsdottir, oppnevnt av KORO

Bakgrunn

Eidsvolls plass er en av landets mest kjente arenaer for markeringer, demonstrasjoner og ytringer. Plassen fikk sitt navn i 1864 da stortingsbygningen var under oppføring. Tanken var å understreke forbindelsen mellom Riksforsamlingen på Eidsvoll og Stortinget. Året etter kom løvene på plass foran stortingsbygningen og med dem tilnavnet Løvebakken.

Det ble mellom 1964 og 2014 reist fem skulpturer av menn med historisk betydning for nasjonen Norge, og Stortinget. Disse skulpturene står i dag på Eidsvolls plass; Stortingspresident W.F.K. Christie, Christian Frederik, parlamentarismens far Johan Sverdrup, stortingspresident Carl Joachim Hambro, og  statsminister Christian Michelsen. Det er således en korrigering av kvinnelig representasjon som vil finne sted med oppføringen av Rogstad-skulpturen.

Gjennomføring

KORO leder gjennomføringen av prosjektet. Etter Open Call vil kurator legge frem for juryen en anbefaling om hvilke kunstnere som skal inviteres til å konkurrere om oppdraget Kurator skal også tilrettelegge for juryens endelige beslutning ved å lage en innstilling til hvilken kunstner som skal velges til gjennomføring av oppdraget.  Vinner av konkurransen skal annonseres medio september 2021. Skulpturen skal avdukes 8. mars 2023. 

Dette skal søknaden inneholde

 • en kortfattet tekst som begrunner din interesse for dette oppdraget (maks 2 A4 sider)
 • bilder eller skisser av relevant kunstnerisk praksis, maks 10 bilder 
 • oppdatert CV 
 • søknaden skal kun bestå av digitalt materiale, vedleggene skal være i pdf eller jpg. Total størrelse på vedleggene: 20 MB
 • søknaden sendes til opencall@koro.no
 • søknadsfrist var 8. mars 2021 kl. 1300

Spørsmål om søknadsprosessen eller oppdraget rettes til: