Unikt rom. Pyramiderommet ligger rett innenfor hovedinngangen i A-blokken og vil for mange være det første møtet med det nye regjeringskvartalet. Rommet er 51 meter høyt og har en dominerende trekantet skråvegg på den ene siden og store glassfelt på de to andre veggene. Illustrasjon: Statsbygg/Team Urbis.
Aktuelt

Nye skisseforslag til regjeringskvartalet 

Åtte kunstnere er invitert til å levere skisseforslag til kunst til det store pyramiderommet, et av de helt sentrale stedene for et større kunstprosjekt i det nye regjeringskvartalet.

Rett innenfor hovedinngangen til A-blokken finner man pyramiderommet. Det er 51 meter høyt og vil ifølge arkitektene oppleves som en katedral. Med sin heldekkende glassfasade vil rommet være godt synlig fra Johan Nygaardsvolds plass og Akersgata.

Kunst til fellesrommene
– Vi har hele tiden sagt at de offentlige rommene i det nye regjeringskvartalet skal være prioriterte områder for kunst. Pyramiderommet er et slikt sted, og kunsten her vil komme flere enn ansatte og besøkende til gode, sier prosjektansvarlig kurator Elisabeth Byre, som sammen med Drew Snyder og Nora Ceciliedatter Nerdrum utgjør KOROs kuratorteam.

Åtte kunstnere er invitert til å komme med forslag til kunstprosjekter til det store, luftige rommet.

– De romlige kvalitetene er et spennende utgangspunkt og muliggjør et vidt spenn i uttrykk og formater, sier Nerdrum.

Kuratorteamet. Prosjektansvarlig kurator Elisabeth Byre omgitt av kuratorene Drew Snyder og Nora C. Nerdrum i KORO. Foto: Niklas Hart.

Muligheter for kunstnerne
I konkurranseinvitasjonen understrekes det at hele rommet er et mulig sted for kunst, og at kunstnerne fritt kan velge om de vil jobbe med gulv, vegger, vindusflater eller luftrom.

– Slik unngår vi å begrense oppdraget til sted, materiale eller uttrykk, og gjør det mulig å utvikle kunstneriske konsepter, sier Byre.

Kuratorteamet har ikke ønsket å gi kunstnerne konkrete tematiske føringer.

– Men stedets historikk, minnelandskapet, den fremtidige bruken av bygget og problemstillinger knyttet til demokrati, ytringsfrihet og makt vil uansett utgjøre en kontekst kunstnerne implisitt må forholde seg til, sier Nerdrum.

Rike muligheter. De inviterte kunstnerne spenner vidt, både i kunstnerisk praksis, nasjonalitet og alder. – I dette rommet kan de fritt velge om de vil jobbe med gulv, vegger, vindusflater eller luftrom, sier Byre. Illustrasjon: Statsbygg/Team Urbis

Samarbeid, ikke konkurranse
Kanskje åpner de innsendte skissene også for at forslag fra ulike kunstnere kan la seg kombinere. 

– Et poeng for kuratorteamet har vært å bygge prosesser rundt anskaffelser av kunst som i så liten grad som mulig bærer preg av konkurranser. Det handler om kunstneriske ideer og ikke at kunstnere konkurrere mot hverandre.  På den måten åpner vi for at kunstnerne kan videreutvikle skisseforslagene sine sammen med oss og arkitektteamet, og at flere forslag kan bli tatt videre, avslutter Snyder.

Veien videre
Kunstnerne leverer sine forslag over sommeren, og juryen vil skje i løpet av høsten. Juryen er satt sammen av KOROs direktør og består av disse sju:

Azar Alsharif, kunstner

John Arne Bjerknes, arkitekt

Elisabeth Byre, kurator  

Beate Hølmebakk, arkitekt 

Nora Ceciliedatter Nerdrum, kurator

Synnøve Persen, kunstner

Drew Snyder, kurator

Disse kunstnerne skal levere skisseforslag:

Ulla von Brandenburg. Kunstverket Das Was Ist (2020) består av malte tekstiler satt sammen i en installasjon. Her fra utstillingen Le milieu est bleu ved Palais de Tokyo i Paris (2020). Foto: Jan Northoff.

ULLA VON BRANDENBURG

Født i 1974 i Karlsruhe, Tyskland. Bor og arbeider i Paris.


Ulla von Brandenburg er utdannet scenograf og billedkunstner, en kombinasjon som i stor grad preger hennes formspråk og kunstneriske praksis. Gjennom film, akvareller, collager og helhetlige installasjoner inviterer hun betrakteren inn i stedstilpassede scenografier. Hun undersøker sosiale roller og konstruksjoner, og refererer til litteratur, teater og arkitektur, men også psykoanalyse, magi og ulike ritualer. 

Anna Daniell. Kunstverket 15 sider av Oslo  (2021) består av femten individuelle skulpturer som er inspirert av Oslos bydeler. Arbeidet henger i Oslo rådhus. Foto: Oslo kommunes kunstsamling og Vegard Hegstad. 

Anna Daniell​

Født i 1978. Bor og arbeider på Nesodden.

​Anna Daniell er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og jobber med skulptur, tekst, film og performance. Hun er i sine skulpturarbeider særlig opptatt av å skape forbindelseslinjer mellom skulptur og betrakter, gjerne ved hjelp av tekst og performance. ​Verket 15 sider av Oslo henger i Oslo rådhus og er satt sammen av femten individuelle skulpturer som er inspirert av Oslos bydeler. Hver skulptur har sin egen form, men også sin egen historie. Daniell lot en person fra hver bydel hviske en hemmelighet til skulpturene.

Jesse Darling. Kunstverket Gravity Road (2020) ble vist i Kunstverein Freiburg i Tyskland i 2020. Installasjonen består av stål, sandsekker, jord, blomster, elastisk bandasje og metallbelegg. Foto: Luna Martinez og Marc Doradzillo.

Jesse Darling

Født i 1988. Bor og arbeider i Berlin.

Darling er utdannet ved Central Saint Martins College of Art and Design og Slade School of Fine Art i London og Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam. I sine skulpturer og installasjoner, ofte hverdagslige objekter som er brutt opp eller endret, tar Darling opp forhold som representasjon og makt, identitet og kropp og forbindelsene mellom materialitet og forgjengelighet. 

Anawana Haloba. Den eksperimentelle operaen How to (Re)pair My Grandmother’s Basket (2021) fokuserer på miljørasisme, fremveksten av nasjonalisme i den vestlige verden og innvandreres situasjon. Foto: Yngvar Larsen.

Anawana Haloba​ 

Født i 1978 i Livingstone, Zambia. Bor og arbeider i Oslo og Livingstone.

Haloba jobber med skulptur, lyd og installasjoner, der hun utforsker ulike samfunnsposisjoner innen historiske, kulturelle og arkitektoniske kontekster. Hun er utdannet ved Rijksakademie i Amsterdam, Evelyn Hone College of Applied Arts i Lusaka og Kunstakademiet i Oslo. Hun er for tiden stipendiat ved Institutt for samtidskunst ved Universitetet i Bergen. ​

Outi Pieski. Installasjonen Beavvit – Rising Together II (2021) ble vist under Minds Rising, Spirits Tuning, The 13th Gwangju Biennale. Til høyre: Kunstneren foran verket Min eana, min ivnniiguin – Our Land, Our Running Colours (2015). Foto: Sang Tae Kim og Heikki Tuuli.

Outi Pieski

Født i 1973 i Helsinki. Samisk billedkunstner med base i Ohcejohka (Utsjoki) i Finland.

Pieski jobber med installasjoner og maleri, ofte i kombinasjon med tradisjonelle håndverkstradisjoner (duodji), og er opptatt av tematikker som kretser rundt natur og kultur i den arktiske regionen. Pieski har laget en rekke offentlige kunstverk, blant annet på Nordiska museet i Stockholm (2020) og Sametinget i Norge (2015) og Finland (2012). Hun er også representert i samlinger som Nasjonalmuseet i Norge, Moderna Museet, Kiasma – Museet for samtidskunst og Sámi Dáiddamagasiidna – Samiske kunstsamlinger i Norge. Pieski er utdannet ved Kunstakademiet i Helsinki.

Silje Figenschou Thoresen. Installasjonen Der har altså utvivlsomt været folk på stedet mens folk har ungået den barskere kyst mot nord (2021) var en del av UKS’ hundreårsjubileumsutstilling What You Can See Is What You Can Imagine, Kunstnernes Hus. Foto: Mattias Lindbäck og Vegard Kleven.

Silje Figenschou Thoresen

Født i 1978 i Kirkenes. Bor og arbeider i Kirkenes

Silje Figenschou Thoresens skulpturer og tegninger bunner i den samiske designtradisjonen hun har vokst opp i, der man tar utgangspunkt i hva man har for hånden av kunnskaper og materialer, samt materialenes logikk. Figenschou Thoresen er utdannet interiørarkitekt/møbeldesigner ved Kunsthøgskolen i Bergen og Konstfack i Stockholm. Hun har hatt separatutstillinger på visningssteder som Terminal B, Kirkenes (2019), Sámi Dáiddaguovddáš (Samisk senter for samtidskunst), Karasjok (2015) og Trondheim Kunsthall (2014).

Hanne Tyrmi. Installasjonen Alle veier finnes ikke på kartet fra utstillingen Hester dør stående på Kunstnernes Hus (2022). Foto: Eline Mugaas og Uli Holz.

Hanne Tyrmi

Født i 1954 i Oslo. Bor og arbeider på Stryken utenfor Oslo.

Tyrmi er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo, 1981–85. Hun arbeider innenfor et mangfold av skulpturelle uttrykk, teknikker og materialer, og ofte med monumentale installasjoner. Hennes kunstnerskap preges av at det kroppsnære og sanselige gis en framtredende plass i kommunikasjonen med betrakteren. Tyrmi var nylig aktuell med separatutstillingen Hester dør stående på Kunstnernes Hus i Oslo (2022).

Ahmed Umar. Detalj fra serien Glowing Phalanges: Prayer Beads 33 (2021). Foto: Ahmed Umar.

Ahmed Umar

Født i 1988 i Sudan. Bor og arbeider i Oslo.

Umar bruker ulike politiske og kulturelle referanser for å utforske komplekse forhold rundt identitet, autoritet og sin egen historie. Egne erfaringer er hans verktøy for å diskutere demonisering og kompromittering av skeive liv, både i Sudan og internasjonalt. Umar kom fra Sudan til Norge som politisk flyktning i 2008 Han er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og jobber blant annet med skulptur, keramikk, installasjoner, performance og fotografi.

Vil du vite mer?

KORO er ansvarlig for alle kunstprosjektene i det nye regjeringskvartalet. Det er KOROs største oppdrag noensinne.  

Både kunststrategien og kunstplan del 1 kan lastes ned og leses i sin helhet.  Har du spørsmål om prosjektet, ønsker du å bli satt i kontakt med kuratorene eller trenger du høyoppløselige bilder? Ta kontakt med leder for formidling og kommunikasjon Maria Havstam i KORO.   

Spørsmål om byggeprosjektet rettes til kommunikasjonsleder Pål Weiby i Statsbygg. Mail: Pal.Weiby@statsbygg.no Tlf: 922 33 395