Fra venstre. Marte Danielsen Jølbo, Elisabeth Byre og Nora Ceciliedatter Nerdrum er de første kuratorene som er ansatt i åremålsstillinger i KORO. Nora C. Nerdrum er i tillegg ansatt som leder for kunstseksjonen. Foto: Cathrine Wang.
Aktuelt

Nye kuratorer i KORO

Tre nyansettelser i kunstseksjonen skal bidra til planleggingen og gjennomføringen av flere store kunstprosjekter de kommende årene.

Nora Ceciliedatter Nerdrum fungerte som kurator og koordinator for det kunstfaglige arbeidet i KORO frem til i fjor. Nå er hun ansatt i en nyopprettet stilling som kurator og leder for kunstseksjonen. Marte Danielsen Jølbo og Elisabeth Byre er allerede i full gang med flere store KORO-prosjekter. De er to av fire kuratorer for kunstprosjektet ved nye Stavanger Universitetssjukehus. Marte er i tillegg prosjektleder og medkurator for det store kunstprosjektet på Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo.

KORO er hvert år engasjert i finansiering og/eller produksjon av mer enn 250 kunstprosjekter. Av disse står KORO selv for gjennomføringen av rundt 100 prosjekter.
– Vi avhengig av et fagmiljø med høyt kompetente kuratorer som kan lede prosjektene og kuratere, forankre og formidle kunsten i samarbeid med kunstnerne, byggherrer, arkitekter og de mange brukermiljøene. Siden kuratorene velger kunstnere og kunstverk til våre prosjekter, er det viktig at det finner sted en sirkulasjon over tid. Derfor har vi fra og med 2019 fått anledning til å ansette kuratorer i åremålsstillinger. I tillegg bruker vi et betydelig antall frilansere, sier direktør Svein Bjørkås.

Elisabeth Byre, Marte Danielsen Jølbo og Nora Ceciliedatter Nerdrum, er de første som er ansatt i slike åremålsstillinger.
– Alle tre har markert seg som særdeles dyktige og profilerte kuratorer, og jeg er sikker på at de hver for seg og sammen vil være viktige tilskudd til KOROs allerede høyt kompetente fagmiljø. Jeg er også glad for at Nora Nerdrum har takket ja til den viktige jobben som leder av kunstseksjonen, sier direktør Svein Bjørkås.

Hva ser de tre nyansatte selv mest fram til?

Nora Ceciliedatter Nerdrum, leder for kunstseksjonen og kurator
– På et overordnet nivå gleder jeg meg til å videreutvikle KORO som en arena der kunstnere kan arbeide utenfor den tradisjonelle utstillingskonteksten, i samarbeid med dyktige kuratorer, produsenter og arkitekter og i direkte dialog med en større offentlighet. På et personlig plan ser jeg frem til daglige møter med flinke kollegaer og et utvidet fagmiljø. Det er et stort privilegium å få arbeide med det jeg er mest interessert i, samtidig som jeg får ta del i en kontinuerlig samtale som både utfordrer og utvikler meg som leder og fagperson!

Elisabeth Byre, kurator
– Jeg gleder meg til å jobbe med den kunstinstitusjonen i landet som har aller størst publikum! Å jobbe som kurator for nye kunstprosjekter i ulike offentlige rom er både givende og utfordrende på en annen måte enn innenfor etablerte rom for kunst. Det er andre hensyn å ta knyttet til mottakere og publikum, til arkitektur og landskap. Da er tett dialog mellom kunstner, arkitekt, brukere og kurator helt nødvendig for å lykkes. Å få jobbe som kurator for KORO i et lengre perspektiv, gir mulighet til å undersøke disse utfordringene systematisk, og det synes jeg er spennende.

Marte Danielsen Jølbo, kurator
– Jeg er svært glad for å komme inn i et så sterkt fagmiljø. Det at KORO produserer så mye ny kunst i så mange kontekster er unikt i det norske samtidskunstfeltet. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med mange dyktige kunstnere, kollegaer og frilansere for å skape best mulige prosjekter. Videre gleder jeg meg til å bidra til å utvikle den kritiske diskursen og kunnskapsutviklingen rundt kunst i offentlige rom.

 

Nora Ceciliedatter Nerdrum

Nora har mange års erfaring som kurator fra ulike deler av kunstfeltet. Siden hun ble ansatt i KORO i 2014, har hun gjennomført prosjekter i ulike offentlige sammenhenger. Flere av disse har dannet grunnlaget for en praksisbasert utforskning av kuratorens rolle i realiseringen av kunst i offentlige rom. Nora er utdannet kunsthistoriker, og skrev hovedfag ved Universitetet i Oslo om den politisk engasjerte nyavantgarden på 1960–70-tallet i Norge. Hun har også en mastergrad i Visual Culture fra England med en kritisk studie av TV-mediets potensiale som forum for samtidskunst. Hun har virket som kritiker og skribent, og har styreverv i kunstkritikk.no og norsk kuratorforening.

Elisabeth Byre

Elisabeth har mange års erfaring med kunstproduksjon i både utstillingssammenheng og offentlige rom. Hun er kurator for utstillingen EXIT! som nylig åpnet på Munchmuseet og var i årene 2011-2017 kurator for Kunsthall Oslo. Elisabeth er utdannet fra CuratorLab på Konstfack i Stockholm, Det Kongelige danske kunstakademi og Universitetet i Oslo og København. Hun har siden 2017 vært tilknyttet KORO som kurator ved Det Juridiske fakultet, UiO, og har tidligere sittet i KOROs fagkomité for kunstordningen LES, som gjennomførte prosjekter ved Ila landsfengsel, Hamar politikammer, Kunsthøgskolen i Oslo, Høgskolen i Østfold, det norske representasjonskontoret i Al Ram og Universitetet i Bergen.

Marte Danielsen Jølbo

Marte har bakgrunn som kurator, skribent og redaktør. Hun har lenge jobbet i det selvorganiserte feltet, hvor hun var medstifter av Another Space – prosjektrom og forlag for kunst og arkitektur, og av publiseringsplattformen og residency-programmet Contemporary Art Stavanger. Hun har vært kurator, redaktør og produsent for en rekke utstillinger, publikasjoner og kunstprosjekter i Norge og internasjonalt. Jølbo har en mastergrad i Moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet.