Mute or unmute top video
Pause or play video

Den offisielle åpningen av Campus Ås må vente litt, men utenfor nybyggene til Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet kan man se at det nærmer seg. Nå fylles uteområdene med planter, trær, gangstier – og kunst.

I sommer startet det møysommelige installasjonsarbeidet med kunsten. 25. juni ankom det største utendørsverket på trailer. Feeding from the Tree of Knowledge, laget av den tyske kunstneren Kathrin Schlegel er tre meter høy, fem meter bred og et skikkelig blikkfang. Skulpturen er utført i bronse og er basert på et lav som er hentet fra det gamle Tuntreet som ble plantet på området i 1864.

En lettet Kathrin Schlegel foran sin tre meter høye skulptur Feeding from the Tree of Knowledge. Utgangspunktet for formen er et lite lav, hentet fra Tuntreet på Campus. Foto: Niklas Hart.

I tillegg til Schlegel, har skulpturer signert Lars Morell, Steinar Haga Kristensen, Gunvor Nervold Antonsen, kunstnerduoen Aurora Sander og den engelsk-franske duoen Daniel Dewar & Grégory Gicquel funnet sin plass på Campus Ås i løpet av høsten. Det har også enkeltskulpturer fra Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttets egne samlinger, som har blitt med på flyttelasset fra Adamstuen.

Prosjektet består av både nyproduserte kunstverk og innkjøp. Sammen med de eldre, overflyttede skulpturene er det etablert en kunstvandring som strekker seg over hele Campus Ås – fra Carl Nesjar store installasjon fra 1970 utenfor Aud. Max. til Steinar Haga Kristensens skulptur hugget i larvikitt, ved Ås Gård.

– Når alt står klart, inviterer vi til en kunstvandring vi tror vil glede mange. Ikke bare studenter og ansatte på universitetsområdet, men også lokalbefolkningen og tilreisende, sier Trond Hugo Haugen. Sammen med Robert Johansson har de vært kunstkonsulenter for hele prosjektet.

The Waste (2019) av den engelsk-franske kunstnerduoen Daniel Dewar & Grégory Gicquel. Verket er hugget i portugisisk rosa marmor, Rosa Aurora. Foto: KORO
Doxa (2020), Gunvor Nervold Antonsen. Skulpturene forestiller en utstrakt og en lukket hånd, og er laget av massiv eik skjært ut med motorsag. Foto: KORO

Lars Morells mystiske bronseskulptur Silent Codes (2012). En tildekket figur er plassert på et bord. Formen kan minne om et dyr, men helt sikre kan vi ikke være. Foto: KORO

Kort om kunstprosjektet Campus Ås

  • Påbegynt i 2016
  • 21 kunstnere totalt bidrar med ny kunst ute og inne
  • Kunstkonsulenter er Trond Hugo Haugen og Robert Johansson
  • Offisiell åpning 1. september 2021
  • Les mer om hele kunstprosjektet på prosjektsiden

Får du ikke spilt av filmen? Se den på Vimeo.

Filmen er produsert for KORO av Niklas Hart, Hartwork © 2020