Deltagerne i Kuratorpraksis + det offentlige rom under fagseminaret Multidirectional Memorials på Deichman Bjørvika, 21 september 2023. Fra venstre: Sofia Maia Ciel, Gry-Kristina Fors Spein, Clara Maria Blasius, Ida Højgaard Tjømøe, Mari F. Sundet, Jasmina Kemura, Trude Schjelderup Iversen, Mathias Danbolt og Leif Magne Tangen. (Miki Gebrelul, Tanja Sæter og Elise By Olsen var ikke tilstede da bildet ble tatt). Foto: Niklas Hart
Aktuelt

Kuratorprogrammet er i gang – her er årets deltakere!

Årets utgave av Kuratorpraksis + det offentlige rom er i gang! Søkerlisten telte 60 kvalifiserte søkere i år og ti deltakere ble valgt ut.

Kuratorpraksis + det offentlige rom er et fordypningsprogram som arrangeres annethvert år. Det skal gi faglig spesialisering innen kuratering og produksjon av kunstprosjekter i det offentlige rom. Årets tematikk dreier seg rundt spørsmål om kunstens representative rolle og funksjon, og dens status i kollektivt minnearbeid ved minnesteder og monumenter.

Det har vært et ønske om å få en sammensatt gruppe med et potensiale til å få en fabulerende gruppedynamikk. Videre er det lagt vekt på bred og variert fagkompetanse, og engasjement.

– Vi ser at det er behov for, og et ønske om et fordypningsprogram som er akademisk oppdatert samtidig som vi er tett på praksisfeltet. Det er behov for å diskutere hvordan man skal forholde seg til kompleksiteten i å lage gode minnesteder, hva den pågående monumentaktivismen er uttrykk for og kunstens evne til minneforvaltning og demokratisk korreksjon, sier Trude Schjelderup Iversen, seniorkurator i KORO og ansvarlig for kuratorprogrammet.

Årets program er kuratert av Schjelderup Iversen og Mathias Danbolt, professor i kunsthistorie ved Københavns universitet. Søknadene ble vurdert av Trude Schjelderup Iversen, med innspill fra interne fagpersoner i KORO.

Deltakere kuratorpraksis + det offentlige rom 2023:

Miki Gebrelul (de/dem/hun/henne) er produsent og utstillingsleder på Fotogalleriet. Ved siden av sin stilling fullfører hun også Master i Gender Studies ved Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring i arbeid innenfor ulike organisasjoner som baserer seg på utvikling og aktivisme. Hun er spesielt opptatt av antirasistisk arbeid og LHBTI-rettigheter. Utover det, er Gebrelul styremedlem og en aktiv del av organisasjonen Comrades Inc, som jobber med å skape et åpent og trygt rom for skeive og transpersoner. Hun har kuratert flere utstillinger i skjæringspunktet mellom sosiale bevegelser og kunstfeltet.

Sofia Maia Ciel har en doktorgrad i filosofi, og hennes avhandling omhandlet performance og subjektivitet. Hun er kurator og forfatter, som arbeider på tvers av feltene visuell kultur, feministisk kunsthistorie og miljøhumaniora. Grunnleggende for arbeidet hennes er at hun jobber stedspesifikt og med offentlig deltagelse. Dette krever kuratering som forstår stedets kontekst og som bearbeider tematikk som inkluderer et bredere og mer mangfoldig publikum. Hun har bidratt med flere akademiske artikler og tekster for blant annet kunstmagasiner. 

Binnáš vel!, (Gry-Kristina Fors Spein og Leif Magne Tangen). Et kuratorkollektiv som ble etablert i 2022 og består i dag av søkerne, samt Sandra Márjá West. Fors Spein er den eneste samisk utdannede kurator i Norge. Hun har blant annet kuratert og arbeidet for Árran Lulesamiske Senter i Tysfjord, og ved Samisk kunstmagasin/RiddoDuottarMuseat. Hun har hovedfag i duodji og master i kuratorpraksis fra Universitetet i Bergen. Leif Magne Tangen (lmt) er kurator, produsent og skribent – han har vært leder for D21 Kunstraum Leipzig (2006–07), PIEROGI Leipzig/Brooklyn (2007–2008), Fotogalleriet (2009–2010), Filmgalerie Alpha60 (med Sarah Schipschack, 2010–2015) og sist Tromsø Kunstforening (2014–2022). lmt er spesialisert innenfor bevegelige bilder i samtidskunsten.

Tanja Sæter jobber som kurator og som kunstner, med en sosial praksis i alt arbeid. Hun har lang bakgrunn fra kunstnerorganisasjonene blant annet som styremedlem og nestleder i Norske Billedkunstnere (2013-2017). Som daglig leder for Oslo Open (2011-2015) etablerte hun festivalens internasjonale besøksprogram og barnefestivalen BOO! for å skape internasjonale muligheter for deltakende kunstnere og skape en større forståelse for atelieret som arbeidsplass blant barn og unge. Sæter etablerte den nasjonale plattformen Coast Contemporary i 2015 og har kuratert og co-kuratert de fleste utgaver. Coast har etter seks utgaver bidratt til 310 samarbeid i 12 land og jobber for å skape fremtidige arbeidsplasser i kunstfeltet, så vel som å være et trygt sted å dele sin praksis, med et tilhørende internasjonalt besøksprogram og offentlig publikumsprogram. Sæter er utdannet glassblåser og billedkunstner

Elise By Olsen har en allsidig kuratorerfaring i skjæringsfeltet samtidskunst og mote. Hun begynte tidlig som grunnlegger og redaktør av ungdomspublikasjonen Recens Paper og etterfulgt av publikasjonen for motekritikk Wallet. I 2020 startet hun  International Library of Fashion Research (ILFR) som to år senere åpnet fysisk i Nasjonalmuseets lokaler i Oslo. By Olsen har kuratert utstillinger på Rod Bianco (NO), Thaddaeus Ropac (UK), Kunsthall Stavanger (NO) og New Galerie (FR), undervist ved internasjonale fagskoler og er nå aktuell med Tokyo Art Book Fair 2023, der hun kuraterer den norske paviljongen. I tillegg er hun fast spaltist i Klassekampen og AnOther Magazine.

Clara Maria Blasius er utdannet som arkitekt og har studert Curatorial Studies på Goethe-Universität og ved Städelschule i Frankfurt am Main. Hun har kuratert flere uavhengige utstillingsprosjekter og skriver om blant annet kunst og arkitektur.

Jasmina Kemura er utdannet i estetiske studier ved Universitetet i Oslo, i tillegg til videreutdanning hos NTNU i Trondheim. Hun har bakgrunn som formidler av samtidskunst blant annet fra KORO og Buskerud Kunstsenter. Kemura har også erfaring som kurator, utstillingsleder og kunstfaglig rådgiver.

Mari F. Sundet er utdannet kunsthistoriker fra Universitetet i Oslo og jobber som prosjektleder og kurator i Oslo kommunes kunstsamling, Kulturetaten.

Ida Højgaard Tjømøe er både deltaker og produsent under årets kuratorprogram. Hun har tidligere vært bidragsyter i to av KOROs største kunstprosjekter, Regjeringskvartalet og UiO Livsvitenskap. Hun har en mastergrad i kunsthistorie og er i dag kurator og stifter av Højgaard Art Consultancy samt en del av kuratordoen Koffi & Højgaard.