Workshop

Mattias Härenstam, Marte Elise Stramrud, Ann Iren Buan, Anngjerd Rustan, Anne Rolfsen

 

Om

Kunstprosjektet er utviklet i nær dialog med Sunnaas. Blant annet har sykehusets egen kunstavdeling, ledet av to kunstnere, spilt en viktig rolle. De tilbyr ukentlig kurs og verksted, der pasientene får jobbe med kunst og håndverk, og bruke hode og hendene på en annen måte. Denne ressursen ble aktivt benyttet i kunstprosjektet, gjennom et samarbeid om ideverksted for både pasienter og ansatte, ledet av de kunstnere som var invitert til kunstprosjektet. Ønsket var, gjennom denne arbeidsmetoden å skape kontinuitet, engasjement, kunnskap og eierskap til den nye kunsten. De utvalgte kunstnerne formidlet egen kunst både med hensyn til teknikk og innhold, og har med inspirasjon fra disse «møtene» utviklet nye verk for Sunnaas.

Detaljer

Datering

01/10/2017

Kunstnere

Mattias Härenstam
Marte Elise Stramrud
Ann Iren Buan
Anngjerd Rustan
Anne Rolfsen

Kategori

Workshop