Språkminne/ Language Memory

Espen Sommer Eide

 

Om

Et annet, mer immaterielt prosjekt er "Språkminne" av Espen Sommer Eide (NO). Av verdens 6500 språk er halvparten truet, og ett av disse er skoltesamisk. Språket snakkes av mellom tre hundre og fire hundre personer i Finland og 25 personer på russisk side av grensen. I Norge er ikke språket lenger i aktivt bruk. Språkminne er et audiovisuelt arkiv installert i museets foajé. Her blir skoltesamiske ord lest opp, ett og ett, til de besøkende ved museet. Eide ønsker å utfordre de dystre spådommene om at skoltesamisk er et døende språk. Samtidig har arkiveringen av ord en dobbelthet ved seg. Når man samler inn bruddstykker av en kultur for bevaring, bygger man også opp under ideen om en fremtid hvor kulturen eller språket er borte. På museet blir de skoltesamiske ordene «gitt» til tilskueren som slik får i oppgave å bevare dem for fremtiden. Gjennom Språkminne blir tilskueren selv en arkivar for et skoltesamisk ord, med alt det fører med seg av eventuelle selvpålagte arkivarplikter.

Detaljer

Datering

2010

Kunstner

Espen Sommer Eide

Kategori

Video

Teknikk og materiale

Video

Mål


Høyde: 53cm
Bredde: 79cm
Dybde: 25cm

Reference

KORO.006837