SEIGEN-tei (1)

Shunmyo Masuno

 

Om

Hagen i BBBs atrium er laget både for å bevege seg i og for å bli betraktet fra bygget. På spørsmål om hvordan man kan oversette tittelen, skriver kunstneren på sitt engelsk at det betyr: «garden of tranquility and rigor to express nature of Norway».

I sitt design spiller Masuno videre på arkitektoniske hovedtrekk vi finner i bygget generelt og atriet spesielt. Han fanger opp den dynamisk oppadgående diagonalbevegelsen i gangbroen som går fra atriet og opp til taket utenfor kantinen, dette med tre mindre ramper dekket av lys grå stein, som skyter opp fra betongdekket. Han tar således opp den aksentuerte bruken av betong som går igjen i bygget.

Med skarpe, renskårne kanter skjærer de tre volumene ut i det grunne vannspeilet. På motstående side har Masuno ved hjelp av mørk skifer lagt opp en mer uregelmessig takkete linje som avgrenser vannspeilet. Dette er ment som et fjordlandskap i miniatyr. De mer geometrisk formede, lyse steinene symboliserer den intellektuelle kraften bygget bærer preg av. I tillegg til den lyse steinen, den mørke skiferen og partier med grus, finner vi ellers innslag av vegetasjon og et rognetre.

I en beskrivelse går Masuno inn på forholdet mellom det nevnte fjordlandskapet og de mer «intellektuelle» formene, med henvisning til det større geologiske landskapet Bergen er en del av og stillheten som kjennetegner de dype fjordene på Vestlandet.

Detaljer

Datering

2003

Kunstner

Shunmyo Masuno

Kategori

Hagekunst

Teknikk og materiale

Japansk hage

Reference

KORO.004542