Screensaver

Eivind Lentz

 

Om

Med et satellittfoto av Riksarkivet som utgangspunkt, har kunstneren tatt tak i forholdet mellom analog og digital informasjon; mellom kart og foto. Slik tematiserer han det historiske skillet som har oppstått i det Riksarkivet går over fra analoge til digitale lagringsverktøy. Eivind Lentz bestilte et «foto/datasett» fra satellitten Quickbird som beveger seg 450 kilometer unna. Fra dette datasettet har kunstneren utarbeidet seks verk for Riksarkivet.

Screensaver forholder seg til mellomrommet mellom det fysiske og digitale, mellom Riksarkivet som sted og satellittens datasett av Riksarkivet. Med utgangspunkt i satellittens datasett har kunstneren laget et nytt datasett som gir stadig nye variasjoner og opplevelser. Screensaver vil komme på alle monitorer til besøkende. De ansatte kan også bruke det, etter eget ønske. På denne måten trekker han en linje fra et punkt utenfor jordens atmosfære til hvert enkelt skrivebord.

Detaljer

Datering

2007

Kunstner

Eivind Lentz

Kategori

Video

Teknikk og materiale

Dataskjerm

Reference

KORO.005772