Nysgjerrig

Kjell Sundby Hommerstad

 

Om

Verket er laget spesielt for vandrehallen og består av en figur som ser ut til å klatre bortover en horisontal bjelkekonstruksjon i retning av en lampe. Figuren er, på sin side, utstyrt med en lampe i pannen. Ved å trykke på en knapp, begynner de to lampene å blinke til hverandre etter et bestemt mønster. I begynnelsen av sekvensen blinker de i utakt, men etter hvert synkroniseres de, og figuren og lampen synes å oppnå en slags harmoni.

Figuren har noe robotaktig ved seg, og skulpturen kan minne om en overdimensjonert barneleke. Arbeidet henspiller på flere aspekter ved universitetets virksomhet. Tittelen peker på en viktig drivkraft i all god forskning, og skulpturen kan sees som et bilde på en læringsprosess. Men kanskje kan verket også tolkes som en tvetydig kommentar til vitenskapelige modeller og teorier?

Detaljer

Datering

2004

Kunstner

Kjell Sundby Hommerstad

Kategori

Installasjon, Skulptur, Oljemaling, Interaktiv kunst, Trearbeid, Rominstallasjon

Teknikk og materiale

Oljemalt gran og furu, lyspærer og el-styring

Mål


Høyde (figur): 90cm
Bredde (figur): 130cm
Dybde (figur): 50cm
Høyde (fagverksbjelke): 60cm
Bredde (fagverksbjelke): 780cm
Dybde (fagverksbjelke): 45cm

Reference

KORO.004988