Nord

Eivind Lentz

 

Om

Med et satellittfoto av Riksarkivet som utgangspunkt, har kunstneren tatt tak i forholdet mellom analog og digital informasjon; mellom kart og foto. Slik tematiserer han det historiske skillet som har oppstått i det Riksarkivet går over fra analoge til digitale lagringsverktøy. Eivind Lentz bestilte et «foto/datasett» fra satellitten Quickbird som beveger seg 450 kilometer unna. Fra dette datasettet har kunstneren utarbeidet seks verk for Riksarkivet.

Nord viser Riksarkivet på grensen mellom det urbane og det rurale, med selve bygget plassert nært det rurale (Nordmarka). Verket har sitt utgangspunkt i satellittbildet, men er manipulert og fargesaturert av kunstneren. Teknikken som er valgt, refererer til Riksarkivets virke idet han har brukt arkivarisk blekk på arkivarisk fotopapir/ 100-års blekk.

Detaljer

Datering

2007

Kunstner

Eivind Lentz

Kategori

Fotografi

Teknikk og materiale

Inkjet på fotopapir og limt på en aluminiumsplate

Mål


Bredde: 232cm
Høyde: 116cm

Reference

KORO.005768