Mother Stones

Marte Lill Somby

 

Om

Mother Stones (Eadne Geađggit) lea gieđain deaddiluvvon muorravajus. Dáiddabarggu motiiva lea abstráktalaš, iige čujut ovttage dihto báikái. Dattetge sáhttá sihke namahus ja motiiva boktit assosiašuvnnaid lundui, ruohttasiidda, gullevašvuhtii ja báikkiide. Namahus bođii maŋálgihtii, ja šattai guoddevažžan máŋgga sesolaš gieđain deaddiluvvon muorravadjosii, maiguin Marte Lill Somby barggai muhtin áigge, ja dáiddabargguid sáhttá geahččat dakkárin main dáiddár lea diđoštan muorravadjosa teknihkkan.

Marte Lill Somby (r. 1987, Kárášjogas) ovdanbuktá máŋggalágan ilbmadanvugiid bokte, nugo hearvagorostagaid, gráfalaš teknihkaid, kolláša ja installašuvnnai bokte. Su bargguin lea sáhka davvi máŋggakultuvrralaš identitehtaeanadagain, earenoamážit dálááiggi sámi álginsajis.

Mother Stones er et håndtrykket tresnitt. Kunstverkets motiv er abstrakt, og refererer ikke til noe bestemt sted. Likevel kan både tittel og motiv vekke assosiasjoner i retning av natur, røtter, tilhørighet og steder. Tittelen kom til i ettertid og ble bærende for flere eksperimentelle håndtrykkede tresnitt som Marte Lill Somby jobbet med under en tid, og verkene kan ses på som en utforskning av tresnitt som teknikk.

Marte Lill Somby (f. 1987, Karasjok) uttrykker seg gjennom et mangfold av uttrykk, som broderi, grafiske teknikker, collage og installasjoner. Arbeidene hennes handler om det flerkulturelle identitetslandskapet i nord, spesielt fra et nåtidig samisk ståsted.

Detaljer

Datering

2019

Kunstner

Marte Lill Somby

Kategori

Grafikk, Tresnitt

Teknikk og materiale

Tresnitt på papir

Mål


Høyde: 63cm
Bredde: 66cm

Reference

KORO.008292