Lex Portalis

Ole Lislerud

 

Om

Motivene på tavlene er autentiske, gamle norske lovskrifter, hovedsakelig fremstilt speilvendt. I hele inngangspartiet er Grunnloven skrevet i hvit skrift på svarte porselenstavler. På denne måten understrekes fundamentet som rettsvesenet og samfunnet er bygget på. Den svarte fargen understreker det monumentale og alvoret som preger aktiviteten i tinghuset.

Utsmykkingen er blitt til over en to års periode og i løpet av denne tiden har kunstneren også kommentert aktuelle rettssaker. Lovtavlene i etasjene videre oppover er basert på Straffeprosessloven og utdrag av Magnus Lagabøters Landslov. Dette gjelder først og fremst den hvite veggen med svart skrift i 5.etasje.

Etterhvert som man går opp trappene forandrer skriften seg, og i 4. etasje er det klare assosiasjoner til graffiti. Forandringen av skriften representerer derved også et tidsforløp, fra 1814 til vår egen samtid. På denne måten ligger det en symbolsk tilknytning til våre tradisjoner, bl. a. om Lov, Sannhet og Rett slik det står skrevet over det gamle tinghuset.

Utsmykkingen består av porselenstavler (fra Porsgrund Porselensfabrikk) som dekker innvendig trappevegg og strekker seg over 8 etasjer. I tillegg omfatter den 8 små skulpturer plassert i nisjer i de 4 øverste etasjene.

Deler av lovene er skrevet i speilskrift er først og fremst et resultat av fremstillingsprosessen. Hver tavle er håndskrevet den riktige veien på gipsplater, for deretter å bli støpt i porselen.

Detaljer

Datering

1994

Kunstner

Ole Lislerud

Kategori

Keramikk, Vegginstallasjon, Fliselegging

Teknikk og materiale

Malt og brent porselensleire

Mål


En veggskive som går igjennom 8 etasjer:

Reference

KORO.002061