Handlingsrom / Latitude

Åsa Sonjasdotter

 

Om

Trandum internat fikk først fire år etter opprettelsen i 2003 sitt første lovfestede reglement knyttet til driften. Reglementet lå innledningsvis tett opp til politiloven og dreide seg først og fremst om politiets myndighet i forhold til opprettholdelse av ro, orden og sikkerhet. Året etter, i 2008, forelå en egentlig Utlendingsinternatforeskrift som forholder seg til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og blant annet redegjør for de internertes juridiske rettigheter.

Installasjonen utgangspunkt i den utsatte og sårbare situasjon som de internerte befinner seg i, med ønske om å bidra til at disse kan få en bedre forståelse for, og innsikt i, sin egen situasjon og mulighet til å gjøre sin stemme hørt. Sonjasdotter har gått konkret til verks og sørget for oversettelse av disse foreskrifter fra 2008 til dobbelt så mange språk som politiet selv har oversatt dem til, slik at de nå finnes på de åtte hyppigst brukte språk ved internatet, i tillegg til norsk. Videre har hun lagt inn de oversatte dokumenter i de datamaskiner som de internerte har adgang til, samt muliggjort at samtlige oversatte språk og tilhørende alfabet kan benyttes på disse. I tillegg har hun installert en printer slik at det som skrives, kan printes ut, og lagt til rette for at de internerte har adgang til konvolutter og frimerker for de kommende 10 år. Utover disse tilskudd til økt informasjon om egen situasjon og kommunikasjon med omverdenen, er det montert en oppslagstavle ved hver sengeplass. Kunstneres tanke er å bidra til at de internerte får mulighet for et minimum av personlig rom i en vanskelig situasjon.

Detaljer

Datering

2009

Kunstner

Åsa Sonjasdotter

Kategori

Installasjon

Teknikk og materiale

Blandet teknikk

Reference

KORO.005949