Hagen

Eirin Støen

 

Om

Hagen består av tilsammen 35 kasser og 2 drivhus bygget i sibirsk lerk og knusesikkert glass. Kassene er i forskjellige størrelser og danner et symetrisk system med utganspunkt i Pythagoras læresetning, men hvor læresteningen er omarbeidet og multiplisert. Hagens oppbygging har referanser til Edvardiansk hagearkitektur hvor streng formell symmetri ble balansert og blandet med frodige og mer kaotiske plantevalg i bed. I tillegg til kassene er det plantet to epletrær, to rogntrær og to løvtrær . En større sten er plassert i nedre del av hagen og en utegrill er bygget i hagens øvre del. Fra fengselets side vil det bli lagt opp til at de innsatte kan ha samtaler med psykologer/ terapeuter ute i luftegården. Kjøkkenhagekasser og drivhus skal de innsatte benytte etter eget ønske hvert år.

Kunstnerens relasjonelle prosjekt vektla deltakelse fra de innsatte underveis i prosessen, der man bidro i utvelgelse av planter og siden medvirket i selve byggingen av vekstkasser, et integrert utekjøkken, bord, benker og andre elementer. Hagen genererte en form for tillitt og ansvar mellom innsatte og ansatte i fengselet der sikkerhet alltid troner høyest.

Detaljer

Datering

2011

Kunstner

Eirin Støen

Kategori

Relasjonell kunst

Teknikk og materiale

Beplantede kasser av sibirsk lerk, to drivhus, planter og trær

Mål


Omkrets: 600m2

Reference

KORO.006443