Gilde på Gløshaugen

Arne Nordheim

 

Om

Billedhuggeren Carl Nesjar og komponisten Arne Nordheim har i samarbeid laget installasjonen Gilde på Gløshaugen som består av elektronisk lyd og lys. Kunsten er inspirert av byggets form og aktiviteten i bygget. Nordheims lydinstallasjoner oppleves i samspill med Nesjars 7 pulserende neonkuber og påvirkes av ulike faktorer som temperatur, vindhastighet, dagslys, regn og antall mennesker i bygget. Lydinstallasjonen er delt i ulike sekvenser og fordelingshastigheten av lyder rundt i bygget er bestemt av trafikken forbi tellerne. Jo flere mennesker som passerer tellerne innenfor et visst tidsrom, jo hurtigere forflytter sekvensene seg. Det er definert tre lag med lyd som har en egen romlig distribusjon, og er knyttet til en spesiell fargetone i Nesjars kuber.

Innspillingstekniker Sigurd Saue har stått for lydbehandling, programmering og simulering. Verket er innspilt 1.juli 1999 ved Akustikk audiolaboratorium, Institutt for teleteknikk NTNU.

Detaljer

Datering

1999

Kunstner

Arne Nordheim

Kategori

Installasjon, Elektronisk kunst, Lydinstallasjon, Interaktiv kunst, Mediekunst

Teknikk og materiale

Datastyrt elektronisk lydinstallasjon

Reference

KORO.004173