Funghi di mare

Philipp Spillmann

 

Om

Philipp Spillmann bruker funnet materiale og gjenstander fra den nordnorske kysten og Finnmarksvidda side om side med edle metaller i sine smykker og skulpturelle objekter. Materialet omformes til gjenkjennbare objekter, og underfundige og tvetydige titler stiller åpne spørsmål om den nordnorske kulturen i en samtidskontekst. Gjennom arbeidsprosessen og de ferdige objektene observerer han Nord-Norge fra to ståsteder: som innbygger og som innflytter. Det innkjøpte verket er laget av trålkuler i plast funnet i naturen og har tittelen Funghi di mare. Plasttrålkulene har kommet seg løs fra fiskegarnene og har drevet herreløse rundt på havet før de har strandet i fjæra, enten hel eller knust i biter under bølgenes kraft. Noen har blitt brutt ned underveis og blitt ett med havets økosystem og næringskjeder. Det er materialet selv som har ledet prosessen fram til det ferdige verket. Den solide, fargerike, petroleumsbaserte plasten fra trålkulene som vekker fornemmelser og assosiasjoner og som forteller en historie, både på funnstedet og under bearbeiding i verkstedet. Tittelen er inspirert av italienernes verdsetting av delikatesser som funghi di bosco og frutti di mare; skogsopp og sjøfrukt. Philipp Spillmann (f. 1977, Zürich) er utdannet gullsmed fra Sveits. Etter å ha bodd og arbeidet mange år i Kautokeino bor han nå i Oslo.

Philipp Spillmann käyttää omissa koristuksissa ja veistoksissa vieretysten jalometalitten kansa materiaalia ja kapinheita mitä hän oon löytäny Pohjas-Norjan rannoilta ja Finmarkun tunturista. Materiaalit hän pannee semmosheen mallhiin että niistä näkkee mitä net esittävä, ja salaperäset ja kahenmieliset tittelit paneva ihmiset hunteeramhaan nykyaikhasen pohjasnorjalaisen kulttuurin ympäri. Eri työvaiheitten ja valmhiitten värkitten läpi Spillman pannee merkkhiin Pohjas-Norjaa kahesta suunasta: asukkhaana ja tänne siirtyjännä.  Sishäänostettu värkki oon tehty troolaritten plastikkitopulista mikkä oon löyetty luonosta, ja se oon saanu nimen Funghi di mare. Topulit oon pääsheet irti fiskuverkoista ja huilanheet herrattomasti meressä ennen ko oon joutunheet ranthaan, joko kokonhaisena eli aalotten voimasta särkynheenä. Osa oon hajonu matkala ja tullu osaksi meren ökosysteemiä ja ravintokeljuja. Se oon itte materiaali mikä oon johattannu prosessia valmhiisseen värkkhiin asti: Topulitten luja, monenfärinen, petroleumipohjanen plastikki mikä herättää tuntheita ja ymmärystä ja mikä muistelee oman muisteluksen sekä löytöpaikasta ja työstä versthaassa. Tittelin inspirasuuninna oon itaalialaisten arvostus semmossii herkuja kohthaan ko «funghi di bosco» og «frutti di mare» eli mettäsienet ja mereneläjät. Philipp Spillmann (s. 1977 Zürichissä) oon koulattu kultaseppä Sveitsistä. Jälkhiin ko oli asunu ja työtely usiampia vuosia Koutokeinossa, hän siirtyi Uslhuun.

Philipp Spillmann geavaha davvinorgalaš rittus ja Finnmárkkuduoddaris gávdnon ávdnasiid ja dávviriid bálddalagaid jállometállaiguin iežas čiŋain ja skulptuvrralaš dávviriin. Ávnnas hábmejuvvo oahpes dávvirin, ja imaštahtti ja mearritmeahttun namahusat jerret rabas jearaldagaid davvinorgalaš kultuvrra hárrái dálááiggekonteavsttas. Bargoproseassa ja gárvves dávviriid bokte son áicá Davvi-Norgga guovtti čuččohagas: Ássin ja sisafárrejeaddjin. Dáiddabargu mii lea ostojuvvon sisa, lea ráhkaduvvon feastonuohtteplástaguppásiin mat leat gávdnon mearragáttis, ja dáiddabarggu namahus lea Funghi di mare. Plástafeastonuohtteguppásat leat luovvanan firpmiin ja leat rievdan ábis eaiggátkeahttá ovdalgo loahpas leat rievdan fiervái, juogo obban dahje cuovkanan bihttán báruid fámu vuolde. Muhtin guppásat leat cuovkanan ábis rievddadettiin ja šaddan oktan oassin ábi ekovuogádagas ja biebmogollosiin. Feastonuohtteguppásiid nanu, ivdnás, petroleumvuođđuduvvan plásta mii boktá vihkumiid ja assosiašuvnnaid, ja mii muitala muitalusa sihke gávdnanbáikkis ja ávdnedeamis bargobájis. Dáiddabarggu namahusa lea movttiidahttán dat mo itálialaččat atnet árvvus herskuid nugo «funghi di bosco» ja «frutti di mare», namalassii vuovdeguobbarat ja mearrašaddosat. Philipp Spillmann (r. 1977, Zürichas) lea oahppan gollerávdin Sveiccas. Maŋŋilgo lea ássan ja bargan máŋga jagi Guovdageainnus, som ássá dál Oslos.

Detaljer

Datering

2020

Kunstner

Philipp Spillmann

Kategori

Installasjon, Vegginstallasjon, Plastarbeid, Figurskjæring, Akrylplast

Teknikk og materiale

Utskåret av funnede trålkuler i plast

Mål


Høyde (liten): 7.5cm
Bredde (liten): 9cm
Dybde (liten): 8.5cm
Høyde (mellomstor): 11.5cm
Bredde (mellomstor): 11cm
Dybde (mellomstor): 10.5cm
Høyde (stor): 15cm
Bredde (stor): 12cm
Dybde (stor): 12cm

Reference

KORO.008295