Kunsten å utvikle en by

25. og 26. april 2019 inviterer KORO, Oslo kommune og aktører i Hovinbyen til konferanse. Tema: Kunst i offentlige rom og byutvikling.

Hvordan kan samfunnet fornye seg ved å slippe til den uregjerlige kraften som kunsten representerer i by og stedsutviklingen? Hvordan unngå offentlig kunst som kunne vært «hvor-som-helst», men faktisk springer ut av krefter og ideer med røtter i stedet? Kan kunst være et middel til å bygge lokalsamfunnene nedenfra, men samtidig signalisere identitet og egenart mot omverden? Spørsmål som dette og flere blir  drøftet på konferansen i Hovinbyen i april.  Her følger en oppdatert og detaljert programoversikt.

Torsdag 25. april

09:00

Registrering og kaffe

10:00

Velkommen ved Svein Bjørkås, direktør i KORO og Rina Mariann Hansen, byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo kommune

 

10:10

Kunsten å utvikle en by, innledning  ved Truls Ramberg, kurator i KORO.

10:25

Erfaringer fra kunst og byromsprosjektet i Tromsø ved Lisa Hoen, kultur- og idrettssjef i Tromsø kommune.

 

10:35

Kunst og byrom /planlegging som aktiv prosessJan Liesegang i kollektivet Raumlabor-Berlin og arkitekt Anniken Romuld i Byutvikling, Tromsø Kommune.

 

11:15

Pause

11:30

Panelsamtale: Hvordan skal eiendomsutviklere og kommunen samarbeide om en kunstdrevet byutvikling? Ledet av sosiolog Knut Schreiner.

Paneldeltakere: Marianne Skjulhaug, Matti Lucie Arentz, Per Hareide, Jon Erik Lunøe.

12:00

Lunsj

13:00

Parallelle sesjoner – Fordypning i ulike emner – velges ved registrering.

  • I uproduktivitetens navn – lek og dank i byutvikling, Cecilie Sachs Olsen, kurator, OAT Triennale 2019.
  • Kunstnerboliger i Hovinbyen, Ruben Steinum, styreleder i UKS og Arild Eriksen, Fragment Oslo. I samtale med beboere fra Trolltun og Ekely, Tanja Sæter og Camilla Martens.
  • Lokal forankret byutvikling. De fire bydelene i Hovinbyen i samtale med James Binning fra det engelske kunstner- og arkitekturkollektivet Assemble. Fra Bydel Alna kommer Farah Khan, fra bydel Grünerløkka Gro Borgersrud, Fra Bydel Gamle Oslo Marianne Netland og fra Bydel Bjerke kommer Lars Bjørnstad.
14:00

Losæter: Fra kunstprosjekt til varig program, ved byutvikler Anne Beate Hovind og styremedlem i HAV Eiendom Liv G. Kloster.

 

14:30

Pause

14:45

Nesflaten: Liv på Nes – fra sentrumsdød til turistmagnet, ved kurator Gunhild Moe og prosjektleder Åshild Vetrhus.

 

15:05

Vaksdal: Kamuflert medvirkning, ved kurator Anne Szefer Karlsen, formidler Daniela Ramos og kommuneplanlegger Gjertrud Karevoll.

15:30

Lier: Før byen kommerKunstprosjektet på Lierstranda, ved  prosjektleder Nina Guzman Toft og samfunnsplanlegger Kjersti Wilhelmsen.

15:45

Panelsamtale: Hva kan de store stedene lære av de små?

Anne Szefer Karlsen, Daniela Ramosa, Gjertrud Karevoll, Gunhild Moe, Nina Guzman.

 

16:00

Pause

16:15

Engaging Artists to Influence Public Policy/Involver kunstnere til å påvirke offentlige etater, ved Kendal Henry, Director, Percent for Art, NYC Department of Cultural Affairs og billedkunstner Onyedika Chuke, Artist in residence, Department of Corrections, NYC.

16:40

Panelsamtale: Medvirkning og kunst i byutvikling og stedsutvikling, med Anne Beate Hovind, Kendal Henry, Hanne Marte Furset og Onyedika Chuke. Ledet av arkitekt Arild Eriksen.

17:00

Pop-up-bar

18:00

Foodtrucks og fest

Fredag 26. april

09:00

Morgenkaffe

09:30

Fra postindustrielt ødeland til kunstby, ved kulturentreprenør Jean Blaise, Direktør, Le Voyage à Nantes, Frankrike.

 

10:20

Pause

10:30

Kunst som driver i utviklingen av Hovinbyen, ved spesialrådgiver Mari Fredriksen Sundet, Kulturetaten, Oslo kommune.

10:40

Et kunstprosjekt i Hovinbyen, ved James Binning, Assemble Studio, London.

11:15

Panelsamtale: Hvordan få til et samarbeid på tvers av etater? Ledet av Gaute Brochmann, redaktør, Arkitektur N. Deltakere: Monica Fleisje, Karianne Kampevoll Sætre, Morten Wasstøl, Hogne Langset.

11.30

Pause

11:45

Culture & Urban cooking – Planlegging og kunst i Île de Nantes, ved kulturplanlegger Olivier Caro, Bureau Olivier Caro, Nantes, Frankrike.

12:30

Lunsj

13:30

Art for urban sake. Introduksjon til kunstprosjektet i Nyhavna i Trondheim ved kurator Katja Aßmann, Grün Berlin.

13:40

Whats art got to do with it? Kunstkollektivet Sans façon (Charles Blanc & Tristan Surtees) forteller om sin kunstplan for Calgary i Canada.

 

14:25

Samtale: Transformasjon av Nyhavna, mellom kunst og urban planlegging, ved kurator Katja Aßmann, kurator Anne-Gro Erikstad og kreativ koordinator Nadja Sahbegovic.

14:45

Åpent forum, spørsmål og diskusjon. Moderert av Katja Aßmann.

15:00

Oppsummering

 

Den fysiske rammen for eventet er Hovinbyen i Oslo, Norges største byutviklingsområde. Men konferansen belyser også kunst og utvikling av små og store lokalsamfunn andre steder i Norge.

– Hovinbyen er Oslos største byutviklingsområde, i grensen mellom indre og ytre by, med et potensial for inntil 100 000 nye innbyggere. Utviklingen vil strekke seg over mange tiår og vi tenker at kunsten og kunstnerne kan være viktige stemmer når vi skal forstå, drøfte og forme Hovinbyen framover, sier, Silje Hoftun – prosjektleder for Hovinbyen i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Konferansen samler ledende internasjonale fagfolk og aktører, men også det norske fagmiljøet inkludert kulturplanleggere, planleggere, utviklere, kuratorer og kunstnere som jobber med disse spørsmålene her til lands.

–  Eventet er ment å gi oppdatert faglig påfyll, men også være en arena for nettverksbygging på tvers av fag og geografi, sier kurator Truls Ramberg i KORO. Programmet blir veldig spennende, med erfarne og dyktige kunstnere og byutviklere fra Frankrike, Tyskland og England, og veldig flinke og engasjerte folk fra ulike steder i Norge, der de jobber for å få ting til å skje her hjemme på berget.

Hvem er konferansen for?  

– Den retter seg mot alle som produserer kunstprosjekter i offentlige rom, inkludert kulturplanleggere, kunstnere, areal- og samfunnsplanleggere, arkitekter, politikere, kuratorer og folk som jobber innen eiendom og bygg, sier Ramberg.

Konferansen utforsker grenseflaten mellom kunst, planlegging og steds- og samfunnsutvikling og tar opp aktuelle spørsmål knyttet til hvordan kunst og kunstnere kan spille en rolle på bygning, nabolags, område og regionalt nivå.

KORO samarbeider med Oslo kommune om et program om kunst i offentlige rom og byutvikling i Hovinbyen som skal pågå fram til 2023. Det er Kulturetaten som holder i dette samarbeidet fra kommunens side og Mari Fredriksen Sundet i etaten har høye forventninger til samlingen.

– Håpet og målet vårt for denne konferansen er at vi skal finne inspirasjon og nye måter å jobbe på for å styrke kunstnerens rolle i by- og samfunnsutviklingen. Jeg ser særlig fram til å lære av de gode internasjonale eksemplene jeg vet kommer på konferansen, sier Fredriksen Sundet.

Oxer Eiendom er allerede en aktør i Hovinbyen. De har som visjon å skape et sentrum for kulturnæring i de historiske fabrikklokalene i Kabelgata. Eiendomsselskapet stiller lokaler til disposisjon for konferanser, og gleder seg selv til å delta.

– Forventninger til eventet at vi sammen kan stille spørsmål, finne noen svar og bli inspirerte av hverandre, så vi kan ta med oss et kulturelt faglig påfyll, et utvidet kontaktnett, noen nye ideer og fornyet energi til å jobbe videre med en tydelig kunststrategi i god byutvikling, sier Pettersen.

Produsent for konferansen er Fragment Oslo.

Dato: 25.-26. april 2019

Sted: Hovinbyen, Kabelgata 10-12, 0580 Oslo