Mottok støtte i 2019. Kunstprosjektet «Under/sjø» av Elin T. Sørensen ved Ormsund sjøområde i Oslo tar i bruk landskapet under vann som offentlig kunstrom. Prosjektet stimulerer til nye samarbeidsformer og blir utviklet i samspill med 3000 beboere. Slik bidrar kunstprosjektet til å skape et levende lokalmiljø – både over og under vann. Fotografiet «Icediving» er hentet fra presentasjonen til kunstprosjektet. Foto: Aleksander Nordahl
Aktuelt

Koros prosjektstøtte for kunst i offentlige rom – Lokalsamfunnsordningen

Hvert år kan du søke støtte til produksjon og formidling av kunstprosjekter i offentlige rom. Ordningen har som formål å bidra til utvikling innen fagfeltet lokalt og regionalt. Søknadsfristen for 2020 gikk ut 1. februar.

Formål og utlysning 2020

KOROs ordning for tilskudd og produksjonsbistand har som formål å stimulere til produksjon og formidling av kunstprosjekter i offentlige rom og bidra til utvikling innen fagfeltet lokalt og regionalt.

I 2020 skal KORO fordele 10 millioner kroner i prosjektstøtte.

KORO støtter tiltak som styrker kunstproduksjon i lokalsamfunn over hele landet. I denne sammenhengen ser vi etter prosjekter som blant annet:

  • belyser sammenhengen mellom kunst og offentlighet og benytter det offentlige rom som arena for diskusjon og debatt
  • stimulerer til nye samarbeidsformer mellom aktører som tilrettelegger for kunst, og de som skaper kunsten
  • undersøker spenningsforholdet mellom estetikk, etikk og kontekst
  • utvikler samarbeid på tvers av nasjonale og internasjonale fagmiljøer
  • fremmer utviklingen av arbeidet med kunst knyttet til by- og stedsutvikling