Ny trio. Pernille Skar Nordby, Åsne Hjukse og Ann-Lisbeth Hemmingsen utgjør KOROs nye seksjon for formidling og kommunikasjon. Sammen skal de sørge for at kunsten får økt synlighet og at den blir godt formidlet. – Vårt mål er å finne nye måter å koble kunst og publikum på slik at enda flere kan oppleve den kunsten som vi eier sammen, sier kommunikasjonssjef Åsne Hjukse. Foto: Cathrine Wang.
Aktuelt

KORO satser på formidling

Satsingen innebærer to nyansettelser og en organisasjonsendring: Fra 1. juni 2019 ble seksjon for kommunikasjon og formidling opprettet.

Pernille Skar Nordby og Ann-Lisbeth Hemmingsen er nyansatte kuratorer for formidling og kommunikasjonssjef i KORO, Åsne Hjukse, skal lede den nyopprettede seksjonen.
– Det er nå mer enn fem år siden vi startet arbeidet med en seksjonering av KORO som organisasjon. Dette arbeidet blir nå komplettert og fullført ved at vi oppretter en seksjon for kommunikasjon og formidling, sier direktør Svein Bjørkås.

Seksjonen skal planlegge, iverksette og gjennomføre målrettede kommunikasjons- og formidlingstiltak knyttet til kunst som er under produksjon, og kunst som inngår i KOROs kunstsamling.
– Parallelt med dette skal vi bygge opp en bank med erfaring og kompetanse som vi kan dele med kommuner, fylkeskommuner og kunstfaglige miljøer som er opptatt av kunst i offentlige rom, sier Åsne Hjukse.

KOROs hovedoppgave er å sikre at flest mulig skal kunne oppleve kunst av høy kvalitet i de felles offentlige inne- og uterom over hele landet. Det at kunsten befinner seg utenfor de tradisjonelle visningsstedene stiller andre krav både til kommunikasjonen og formidlingen av den.
– Målet er å finne nye måter å koble kunst og publikum på, slik at flere kan oppleve den kunsten som vi eier sammen, sier Hjukse.

Ann-Lisbeth Hemmingsen har lang erfaring som formidler innenfor det tradisjonelle utstillingsrommet og er ikke tvil:
–  Formidling er det viktigste bindemiddel mellom kunstverk og publikum. Min rolle er blant annet å formidle KOROs samling på en inkluderende, saklig og engasjerende måte, sier Hemmingsen.

Pernille Skar Nordby er både kunsthistoriker og kurator og har allerede jobbet med kunst i offentlig rom i flere år.
– I kunstfeltet understreker vi stadig hvor vesentlig formidling er i alt vi gjør, men når det gjelder kunsten i de offentlige rommene vet vi fremdeles lite om hva som fungerer når. Jeg er svært glad for at KORO nå ikke bare tar en aktiv rolle når det gjelder formidling av egne prosjekter, men også tar ansvar for å utvikle selve formidlingsfaget, sier Skar Nordby.

Direktør Svein Bjørkås har store forventninger til den nye seksjonen.
– Kunsten i de offentlige rommene henvender seg til et stort og sammensatt publikum. Den skal være tilgjengelig og meningsfull for betraktere med svært ulike utgangspunkt. Satsingen på godt kommunikasjons- og formidlingsarbeid er en forutsetning når vi skal skape viktige kunstopplevelser, sier Bjørkås.

  • Ann-Lisbeth Hemmingsen har hovedfag i kunsthistorie fra Universitetet i Tromsø, i tillegg til studier i språk og historie. Hun har lang erfaring med formidling av norsk og internasjonal moderne – og samtidskunst, blant annet fra Astrup Fearnley Museet.
  • Pernille Skar Nordby er utdannet kunsthistoriker fra Københavns Universitet og har også en mastergrad i kuratorpraksis fra Universitetet i Bergen. Pernille har bred erfaring som koordinator, kurator og kunstformidler fra ulike roller i inn- og utland. Hun kommer fra stillingen som kurator for formidling ved Oslo kommunes kunstsamling.
  • Åsne Hjukse har mer enn 20 års fartstid fra media- og forlagsbransjen og har jobbet som journalist, redaktør og redaksjonssjef. Hun har utdanning fra Høgskulen i Volda, fra Universitetet i Bergen og fra Handelshøgskolen BI.