Svein Bjørkås

Direktør
991 639 91

Svein Bjørkås har lang erfaring som leder i kunst- og kunnskapsinstitusjoner og har blant annet arbeidet ved universitetene i Bergen og Oslo, Telemarksforsking, Høgskolen i Vestfold, Norsk kulturråd og Norsk musikkinformasjon. Bjørkås har publisert bøker, rapporter og artikler om kunst, kulturpolitikk og kulturelle endringsprosesser. Han er utdannet sosiolog og fotograf.