Kari Richardson

Administrasjonssjef

Administrasjon, økonomistyring, personalledelse, It og drift.

926 01 537

Skann QR-koden for å opprette kontaktperson på din smarttelefon

Kari Richardson har erfaring fra flere statlige virksomheter og kommer fra en stilling som underdirektør i Toll- og avgiftsdirektoratet. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen.