Astri Spiten Grønlie

Leder, seksjon for kunstforvaltning

Gir råd ved spørsmål angående ivaretakelse av kunsten. Hun arbeider også med kurs, veiledning og har ansvar for utlån av kunst fra KORO i utstillingssammenheng.

482 11 027

Skann QR-koden for å opprette kontaktperson på din smarttelefon

Astri Spiten Grønlie har bakgrunn fra kunst- og kulturvernarbeid, blant annet Kunstnernes informasjonskontor, Norske tekstilkunstnere, Norges Museumsforbund og Norsk kulturråd. Hun er Høgskolekandidat i Kulturarbeid fra Telemark Distriktshøgskole, har studert historie og kunsthistorie ved Universitetet i Oslo og Tromsø og har lederutdanning fra BI.