Sigurd Sverdrup Sandmo har vært sjef for De kongelige samlinger siden 2019, nå skal han lede KORO. Foto: Privat
Aktuelt

Her er vår nye direktør!

Sigurd Sverdrup Sandmo tilsettes som direktør i KORO fra 1.november 2021, for en åremålsperiode på seks år.

Sigurd Sverdrup Sandmo (f. 1971) har ledererfaring fra både kunst-, musikk- og kulturvernfeltet. Han har vært direktør for Lepramuseet St. Jørgens Hospital (1998-2005), utstillingsleder og formidlingsleder ved Bymuseet i Bergen (2005-2013) og direktør for KODEs tre komponisthjem (2013-2019). Siden 2019 har han vært sjef for De kongelige samlinger med ansvar for forvaltning og formidling av Kongehusets kulturarv. For perioden 2018-2021 er han medlem av Norsk kulturråd, der han leder faglig utvalg for kulturvern. Og fra 1. november er han direktør her i KORO.

Hva ser så den nyansatte selv mest fram til?

– I første omgang gleder jeg meg til å bli kjent med organisasjonen og fagmiljøet i KORO, som jeg har fulgt med interesse og engasjement i mange år. Det er et privilegium få jobbe sammen med så dyktige fagfolk i så viktige prosesser. Samtidig har KORO to oppdrag jeg personlig opplever som spesielt meningsfulle hver for seg. Det ene er å gi offentligheten tilgang til kunst av høy kvalitet, det andre er å skape oppdrag og muligheter for aktørene i kunstfeltet. For meg er det en forbindelse mellom de jobbene jeg har hatt før, og begge disse oppdragene, sier Sandmo.

Den kommende direktøren har et aktivt forhold til kunst i offentlige rom allerede før han tiltrer.

– Mye av det jeg har gjort til nå i mitt yrkesliv handler ikke bare om å skape kunstopplevelser, men også om å arbeide med folks tilgang til steder, bygninger og rom, og med opplevelser av tilhørighet, undring, minner og kanskje også konflikt eller tap. Min egen interesse for moderne kunst i offentlige rom – og også for historiske monumenter – er en helt integrert del av dette, sier Sandmo. 

Nyansettelsen ble kjent gjennom en pressemelding fra Kulturdepartementet tidligere i dag.

– Jeg er glad for at Sigurd Sandmo har takket ja til å bli direktør i KORO. KORO er et fagmiljø med høy kunstfaglig kompetanse og et unikt samfunnsoppdrag. Viktige prosjekter skal realiseres i årene som kommer, i dialog med både oppdragsgivere, brukere og kunstlivet selv. Sigurd Sandmo har solid kompetanse og erfaring som gjør at han er rett person til å lede denne organisasjonen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Til stillingen som direktør i KORO kom det 16 søkere.