Kunstprosjektet Mågå var en av 78 prosjekter som mottok støtte gjennom Lokalsamfunnsordningen i 2021. Foto: Hanne Nygaard.
Aktuelt

Digitalt informasjonsmøte om LOK


KORO inviterer til et åpent digitalt informasjonsmøte på Zoom 11.januar kl. 09- 10.

Lokalsamfunnsordningen (LOK) er en søkbar tilskuddsordning som skal stimulere til utvikling, produksjon og formidling av kunst i offentlig rom over hele landet. Gjennom LOK ønsker KORO å styrke samarbeidet med kunst- og kunstnermiljøer i regionene, kommuner og fylkeskommuner.
Møtet innledes med en presentasjon av LOK ved Truls Ramberg og Bo Krister Wallström. Det vil være mulighet til å stille spørsmål i chatten og vi håper mange benytter seg av tilbudet.

Lenke til møtet på Zoom

Det er også mulig å sende spørsmål i forkant av møtet til Truls Ramberg (tr@koro.no) eller Bo Krister Wallström (bw@koro.no) I KORO har Truls Ramberg ansvar for by- og stedsutviklingsprosjekter, og i LOK har han et særlig ansvar for rådgivning til aktører i fylke- og kommunesektoren. Bo Krister Wallström gir rådgivning til kunstnere og har ansvar for produksjonsbistand. 

Søknadsfrist er 1. februar 2023 kl. 14.00. Her finner du informasjon om LOK og søknadsskjema.