Camille Norments verk kan oppleves som lyd, men også fysisk som vibrasjoner i benken. Foto: Niklas Hart
Aktuelt

Åpning av Camille Norments nye verk på HL- senteret

I den nye glasspassasjen som forbinder HL- senteret med det nye tilbygget Mino har kunstneren skapt en stedspesifikk lydinstallasjon.

Til denne passasjen har Camille Norment ( f.1970) skapt en stedspesifikk lydinstallasjon. Verket kan oppleves som lyd, men også fysisk som vibrasjoner i benken.  Komposisjonen er basert på klangen fra skipsklokken til DS Donau, som er utstilt her på senteret. DS Donau er mest kjent for å ha stått for den største enkeltdeportasjonen av jøder fra Norge under krigen. På slutten av krigen ble transportskipet senket av motstandsbevegelsen.   

Å bruke denne klokken er en symboltung handling. Dens historie styrker verkets symbolkraft da klangen kan forstås både som et vitnesbyrd om fortidens alvor og budbringer om fremtidig håp. Den er direkte knyttet til norsk okkupasjonshistorie, men klokkers klang har mange betydninger og bruk av klokker inngår i de fleste kulturer. På den måten er verket universelt. Klokker har gjennom historien ringt til både feiring og sorg.

For mer informasjon se vår prosjektside.