Forsiktig sys håndfarget, rød ulltråd på plass i verket Uten tittel, et tekstilarbeid av Britta Marakatt-Labba som til daglig henger ved UiT i Hammerfest. Stillfoto fra filmen.
Aktuelt

I tekstilkonservatorens atelier

Selv moderne kunstverk behøver konservering. Bli med når to tekstilarbeider av Britta Marakatt-Labba skal gjøres klar for utlån.

Britta Marakatt-Labba har gjennom mange år utført flere offentlige tekstilkunstverk for KORO. To av disse tekstilarbeidene har nå gjennomgått en grundig konservering.

Verkene Uten tittel og Historjá skal lånes ut til Nasjonalmuseets store utstilling med Marakatt-Labbas kunst våren 2024. Vi har fått bli med inn i atelieret hos Bevaringstenestene i Salhus, der tekstilkonservator Philippa Moxon gjør en tilstandsvurdering av begge verkene. I filmen under her vi får et innblikk i hvordan kunstverk kan konserveres, hvilke vurderinger som gjøres og hvilke valg som til slutt tas. Ikke minst kommer vi tett på motivene og Britta Marakatt-Labbas små, broderte sting.

Loga áššis ja geahča filmma sámegillii dáppe.

Britta Marakatt-Labba jobber med tekstil, broderi, akvarell, grafikk og skulpturer. Motivene i kunstverkene hennes skildrer ofte hverdagsliv sett fra et samisk perspektiv, kombinert med fortellinger og hendelser fra samisk kultur, mytologi og historie. Temaene er gjerne knyttet til hennes egne refleksjoner rundt blant annet klimaendringer og samisk identitet, og reinsdyr og reindrift er et gjentakende motiv i mange av verkene.

Britta Marakatt-Labba. Foto: Tim Kristensson, Göteborg

De to tekstilarbeidene Mörker tid (2018) og Klimat endring (2018) befinner seg ved Norges ambassade i Brasil, i Brasília, mens fem verk er hos Sameskolen i Troms, blant annet Dáivvas/Cosmos (2000) og Niegadeapmi/Drömmandet (1999). De aller fleste verkene henger til daglig tilgjengelig blant studenter og ansatte hos UiT Norges arktiske universitet. Garjját/Kråkene (1981) er et tidlig innkjøp til UiT i Tromsø og er en direkte referanse til Alta-Kautokeino-konflikten fra slutten av 1970-tallet og starten av 1980-tallet. På Universitetsbiblioteket i Tromsø finner vi blant annet Giving Birth (1983) og Fiske (1984). Det 24 meter lange tekstilarbeidet Historjá (2004-2007), som vi får sett nøye på i filmen, er et av hennes mest kjente verk og var et oppdrag for KORO til UiT i Tromsø. Det har tidligere vært vist ved Documenta 14 i Kassel, 2017 og ved Dronning Sonja Kunststall i 2019. Det andre verket vi får se i filmen er Uten Tittel (1987-88), laget til det som het Sykepleierhøgskolen i Finnmark, senere en del av UiT Norges arktiske universitet i Hammerfest.

Hesjing av saftig og grønt høy, en av mange hverdagsscener som skildres i verket Historjá, av Britta Marakatt-Labba.
Foto: Cathrine Wang/KORO.

Om kunstneren:

Britta Marakatt-Labba (f. 1951) bor i Badje-Sohppar/Övre Soppero på svensk side av Sápmi. Hun vokste opp i en reindriftsfamilie, og tok sin utdanning på Högskolan för konst och design i Göteborg og Sámi allaskuvla/Samisk høgskole i Guovdageaidnu/Kautokeino. Siden 1970-tallet har hun vært en tydelig kunstnerisk stemme og en viktig formidler av samisk kultur og historie gjennom kunst og aktivisme. Blant annet var hun med på å starte Mázejoavku/Masi-gruppa i 1978, og på etableringen av Sámi Dáiddačehpiid Searvi/Samisk kunstnerforbund i 1979.

Hun har deltatt på en rekke utstillinger, og arbeidene hennes er kjøpt inn av flere museumssamlinger, blant annet Röhsska museet i Göteborg, Nationalmuseum og Moderna Museet i Stockholm, British Museum i London, MARKK-Hamburg Museum, Nordnorsk Kunstmuseum, KODE Bergen, Nasjonalmuseet i Oslo og RiddoDuottarMuseat i Finnmark.


I 2017 ble hun tildelt John Savio-prisen, som utdeles annethvert år til en kunstner med samisk bakgrunn og identitet, som har gjort seg særlig bemerket i kunstfeltet i Norge, enten ved enkeltprosjekter eller for sitt samlede kunstnerskap.

To av Marakatt-Labbas kunstverk i et offentlig rom, på UB i Tromsø. Til venstre Lek , broderi på lin og Giving Birth, applikasjon og broderi på lin, begge fra 1983 . Foto: Kjell Ove Storvik