Koronasituasjonen: Informasjon til KOROs samarbeidspartnere

I tråd med pålegg og anbefalinger fra regjeringen og helsemyndighetene, deltar vi i den store antismittedugnaden med følgende tiltak:

For besøkende til KORO

  • Alle ansatte har hjemmekontor til og med 13. april.  Vi varsler eventuell forlengelse i tråd med myndighetenes råd og beslutninger, og oppdaterer status på denne siden.
  • Alle planlagte eksterne møter og arrangementer i vår regi som forutsetter fysisk tilstedeværelse, utsettes eller avlyses inntil videre.

 

For kunstnere, kuratorer, kunstkonsulenter og produsenter

  • Arbeid i KOROs kunstprosjekter som kan gjennomføres uten risiko for smitte, kan fortsette. Arbeid som bidrar til å øke smittefaren skal utsettes.
  • Ingen som har mottatt tilskudd eller har avtaler om oppdrag med KORO vil bli økonomisk skadelidende som følge av koronarelaterte endringer og utsettelser i prosjekter eller oppdrag.
  • Alle møter i prosjektene bør så langt som mulig gjennomføres på Skype, telefon eller andre tilgjengelige medier. Møter som forutsetter fysisk tilstedeværelse utsettes.
  • Arbeidsreiser med fly, tog og annen kollektivtransport skal bare gjennomføres dersom det er helt nødvendig. Eventuelle reiser skal avklares med prosjektansvarlig i KORO. Utenlandsreiser skal avlyses.
Del denne artikkelen