Elisabeth Tetens Jahn

Seniorrådgiver, kunstseksjonen
450 33 233

Leder arbeidet med kunst til statlige institusjoner i private leiebygg og eldre statsbygg (LES-ordningen). I tillegg har hun ansvar for gjennomføring av flere store kunstprosjekter i statlige nybygg.

Elisabeth Tetens Jahn har jobbet med samtidskunst siden 1990 og med kunst i offentlige rom-feltet siden 2002. Hun har tidligere bl.a. vært leder for Kunstnernes Informasjonskontor og ansvarlig redaktør for Norsk Kunstårbok/Norwegian Art Yearbook. Hun har studert kunsthistorie og italiensk språk og litteratur ved hhv. Odense og Københavns universitet.