Ana María Bresciani

Kurator, kunstseksjonen
925 18 549

Ana María Bresciani er ansatt som kurator i åremål i KOROs kunstseksjon og vil inngå i teamet som jobber med kunst til Regjeringskvartalet

Bresciani har en bachelor i kunsthistorie fra Bogotá (2001) og en mastergrad i utstillingsstudier fra Venezia (2005). Etter fullført utdannelse har hun jobbet som program- og formidlingsleder, undervisnings- og forskningsassistent og redaktør. Fra 2013 har hun vært tilknyttet Henie Onstad Kunstsenter, de åtte siste årene som kurator og seniorkurator.