KORO
utlyser

Vikariat kuratoroppdrag 40% for kunst til Stavanger universitetsjukehus (SUS 2023)

For tiltredelse i april søker KORO erfaren kurator for kunstprosjektet til nye Stavanger Universitetssjukehus (SUS 2023), grunnet permisjon. Vikariatet har ca. et års varighet.

Stavanger Universitetssjukehus er ett av landets seks universitetssykehus og blant Norges største akuttsykehus. Ambisjonen for det nye sykehuset er å sikre fremtidens spesialhelsetjeneste i Sør-Rogaland. Det nye sykehuset utformes som en campusstruktur med flere bygg rundt et torg, og en gjennomløpende kollektivakse.  Første byggetrinn utgjør 100 000 kvm.

KORO har inngått avtale med Helse Stavanger HF om å gjennomføre kunstprosjektet til det nye universitetssykehuset på Ullandhaug i Stavanger. Byggestart var våren 2019, og planlagt ferdigstilling er i 2023. Kunstprosjektet går parallelt med byggeprosjektet.

 

Kurator vil inngå i prosjektets kurator- og produsentteam, og vil samarbeide med prosjektansvarlig, kunstnere og sykehusets arbeidsutvalg.

Kunstbudsjettet er på 35 millioner kroner.

Nøkkeloppgaver

  • Utvikle og forankre kunstprosjekter i samsvar med overordnet kunstplan for kunstprosjektet
  • Jobbe frem en plan for rekuratering av sykehusets kunstsamling
  • Utarbeide delkunstplaner og oppfølging av enkeltprosjekter
  • Utvikle solid dialog med samarbeidspartnere i kunstprosjektet

Kvalifikasjoner

  • kunstfaglig bakgrunn på masternivå
  • solid kurator- og prosjektlederpraksis innen fagområdet kunst i offentlige rom
  • sterke evner innen organisering og kommunikasjon

Arbeidsperiode og omfang: Vikariatet er på 40% og har 10 måneders varighet med mulighet for forlengelse. Søker må være tilgjengelig for oppstart i april 2020. Primært arbeidssted vil være KOROs lokaler i Oslo. En del reisevirksomhet må påregnes.

Personlig egnethet vektlegges. Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.

Den som tilsettes vil bli plassert i stillingskategori 1434 Rådgiver/1364 Seniorrådgiver ut fra kvalifikasjoner. Lønn etter avtale.

Fylke

Rogaland

Prosjektadresse

Rogaland
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

KORO - Kunst i offentlige rom

Kontaktperson

Elisabeth Tetens Jahn

E-post
Telefon

45033233

Prosjektbudsjett

-

Søknadsfrist

07.02.2020