Utlysning av konsulentoppdrag, «Framtidas ungdomsskole» Bamble kommune

Telemark kunstsenter lyser på vegne av Bamble kommune ut oppdrag som kunstkonsulent/ kunstfaglig prosjektleder for «Framtidas ungdomsskole».

Om byggeprosjektet:

Bamble kommune samler fem skoler til en ny, felles ungdomsskole. Skolen skal romme opplæringen for alle ungdomsskoleelever i Bamble. I tillegg til skolefunksjoner, bygges det to idrettshaller, svømmeanlegg og rom for kulturaktiviteter. Skolen etableres på Grasmyr, sentralt og samtidig nært friluftsområder mellom Stathelle og Langesund.

Skoleanlegget skal i første rekke tilrettelegges for skoleformål, men blir også en viktig arena for identitetsbygging, sosiale relasjoner og kulturell eller fysisk aktivitet.

Om kunstprosjektet:

Bamble kommune ønsker at den kreative og skapende prosessen skjer i et samarbeid mellom kunstnere og ungdom, med fokus på unges framtid og de utfordringer de vil møte i sine liv. Arbeidet med kunstprosjektet må organiseres slik at det bidrar til deltakelse. Ungdom skal bl.a. være med å definere hva som skal være tema i utsmykkingen.

Mulige tema i utsmykkingen kan for eksempel være:

  • Miljø og klima
  • Skaperevne, innovasjon og entreprenørskap
  • Globalisering, internasjonalt samkvem og forståelse
  • Menneskerettigheter, demokrati og inkludering
  • Lokal identitet – en felles ungdomsskole for alle i Bamble

 

Utsmykkingene må gjerne sees i forbindelse med skolens læringsmål.

 

Hvem søker vi:

Kunstfaglig prosjektleder vil ha ansvar for å utvikle en kunstplan i nært samarbeid med kunstutvalget, samt at kunstprosjektet blir gjennomført i tråd med mandat og innenfor prosjektets budsjett- og tidsramme. Kunstfaglig prosjektleder skal i samarbeid med oppdragsgiver søke støtte fra KOROs LOK ordning i 2021, og evt. andre aktuelle tilskuddsordninger.

 

Vi ønsker en kunstkonsulent som kan vise til følgende kompetanse/erfaring:

  • God kompetanse og kjennskap til kunstfeltet
  • Evne til å kommunisere godt med ungdom, og ulike faggrupper.
  • Interesse for og evne til å tilrettelegge for at ungdom kan medvirke i kunstprosjektet på ulike måter
  • Kjennskap til kunstnere som er interessert i å samarbeide med ungdom og behersker arbeidsformer som gjør at mange unge blir involvert i arbeidet
  • Erfaring fra tidligere, tilsvarende prosjekter

 

Skolens kapasitet og funksjoner:

Skolen skal ha en normal kapasitet for 540 elever på 8.–10. trinn, men kan i perioder kunne skaleres opp til 600 elever.  Skolen sammen med basishall, idrettshall, svømmehall og uteområde skal legge til rette for et mangfold av aktiviteter slik at hver enkelt ungdomsskoleelev skal oppleve tilhørighet, mestring og autonomi. Når skoledagen er over skal det være naturlig å bli værende på skolen for å gjøre lekser, delta i idretts- og kulturaktiviteter eller bare møte venner i en uformell og avslappende atmosfære.

Skolen får i forbindelse med hovedinngangen et kantineområde – vrimleareal med et trappeamfi («skolens hjerte»).  Området skal også kunne fungere som arena for enkle kulturaktiviteter.  «Skolens hjerte» er knyttet sammen med en større kultursal med scene og det er i tillegg flere andre rom for kulturaktiviteter.

Fakta:

Kunstbudsjett:                         NOK 3 mill

Konsulenthonorar:                   10 – 15% av kunstbudsjettet

Byggherre:                               Bamble kommune

Arkitekt/ Landskapsarkitekt:     Spinn arkitekter / IN`BY

Totalentreprenør:                   Backe Vestfold og Telemark

Areal:                                      Prosjektet består av ca 15 000 m2 bygningsmasse, og 16 000m2 samlet uteområde.

Framdrift:                                Oppstart byggeprosjekt august 2019. Skolen klar til bruk august 2021.

Søknadsfrist 1. mars 2020

Referanser må oppgis.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Les mer om skolen på: https://www.bamble.kommune.no/framtidas-ungdomsskole/

 

Kontaktperson i Bamble kommune er

Sekretær kunstutvalg:

Anette Skaugen Guldager-– anette.guldager@bamble.kommune.no – 408 22 490

 

Søknader med CV sendes til post@telemarkkunstsenter.no og merkes «Søknad konsulentoppdrag, Framtidas ungdomsskole, Bamble kommune».

Fylke

Telemark og Vestfold

Prosjektadresse

Tønderveien 9
3960 Stathelle
Telemark og Vestfold
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Bamble Kommune

Utlysers adresse

Liegata 8
3722 Skien

Kontaktperson

Anette Skaugen Guldager

Telefon

40822490

Prosjektbudsjett

3 NOK

Søknadsfrist

01.03.2020