Tromsø kommune søker kunstkonsulent til Sommerlyst barne- og avlastningsboliger

Tromsø kommune søker kunstkonsulent til Sommerlyst barne- og avlastningsboliger

Forprosjekt: Rambøll

Om byggeprosjektet:

Tromsø kommune skal etablere og drifte en ny barne- og avlastningsbolig sentralt på Tromsøya, – et framtidsrettet bo- og tjenestetilbud til familier med barn-/unge med funksjonsnedsettelser. Bygget skal utformes for å kunne ivareta barn og unge med sammensatte hjelpebehov og tjenestetilbudet skal ivareta de krav kommunen er pålagt for å kunne gi trygge, forutsigbare tjenester av god kvalitet.

Barne- og avlastningsboligen skal bidra til en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, og virke utviklende og forebyggende i et folkehelseperspektiv gjennom:

  • Å utvikle bedre og mer fleksible avlastningstjenester tilpasset den enkelte familie
  • En aktiv og forpliktende samhandling med pårørende
  • Å bidra til koordinering og samhandling av flerfaglige tjenestetilbud, herunder bidra i habiliteringsforløp
  • Tilbud om ambulerende tjenester i hjemmet til familier som benytter avlastningstilbudet
  • Forebygge helseskader, stress og overbelastning hos omsorgsgiverne

 

Barne- og avlastningsboligen skal bestå av:
– Barneboliger 2 enheter
– Avlastningsbolig 8 enheter
– Pårørenderom
– Fellesareal
– Personalfasiliteter

Fra Rambølls beskrivelse av sitt konkurranseforslag

Rambøll har valgt å gi prosjektforslaget mottoet «HJEMME» fordi huset skal oppleves som hva det uttrykker; et hjem. Beboere skal få muligheten til å oppleve å være hjemme, selv om enkelte er der over kortere tid:

  • Et hus som forholder seg til og knytter seg på stedet med sol, utsikt og skjerming, og med rike muligheter for aktivitet og opphold, både ute og inne.
  • Et hus som er brutt ned i gjenkjennbare, mindre enheter og som uttrykker sin funksjon – bolig uten kompromiss med funksjonalitet og kompakthet.
  • Et arealeffektivt hus med en god og fleksibel ramme for videre bearbeiding og optimering, både med tanke på areal og funksjonalitet.

Bygget skal utføres med massivtre. Ønskelig med massivtre som innvendig veggoverflate for robusthet og gode inneklimaegenskaper. Det er viktig at kunstprosjektet må tåle bruken som bygget legger opp til.

Byggeprosjektet har en totalramme på 94 millioner kroner. Byggherre er Tromsø kommune, forprosjekt er ved Rambøll. Prosjektet er per januar 2020 i en forprosjektfase, og dette gir kunstfaglig prosjektleder mulighet til å jobbe med kunst og bygg i prosjekteringsfasen også.

 Budsjett
Det er satt av inntil kr 1 162 500,- til kunstprosjektet, som inkluderer honorar til kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder og 5% i kunstavgift til BKH. Omfanget av kunstkonsulentenes arbeid blir fastsatt ut fra et samlet prosjektbudsjett som skal utarbeides, og honorar til kunstkonsulent kan foreløpig stipuleres til rundt 110 000 kr.  Arbeidet i kunstutvalget vil starte så snart som mulig.

Om oppdraget
Vi ønsker en kunstfaglig prosjektleder som hensyntar brukerne, med forskjellige typer funksjonsnedsetting, og kan igangsette kunstprosjekter som passer målgruppen. Vi ønsker at man ser på muligheten for integrert kunst, og at kunstkonsulent jobber tett sammen med arkitekten om dette.

Vi søker en kunstfaglig prosjektleder med godt overblikk over, og inngående kjennskap til, dagens kunstfelt. Prosjektleder må ha gode samarbeidsevner, og det er ønskelig at den som engasjeres har erfaring fra oppdrag i tilsvarende offentlige bygg. Det legges vekt på personlig egnethet, selvstendighet og god evne til samhandling, organisering, gjennomføring og skriftlig dokumentasjon.

 

Dersom du ønsker å søke ber vi deg om å sende en kort motivasjonstekst for prosjektet og din faglige bakgrunn, samt en cv/portofolio innen søkefristen 01.03.2020.Referanser må oppgis. 

Søknad sendes til postmottak@tromso.kommune.no

Merk søknad med “Sommerlyst barne- og avlastningsboliger

Søknadsfrist 01.03.2020

Fylke

Finnmark og Troms

Prosjektadresse

Holtvegen 2
9012 Tromsø
Finnmark og Troms
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Tromsø kommune

Utlysers adresse

Rådhuset
Postboks Postboks 6900
9299 Tromsø

Kontaktperson

Nina Mathisen

Telefon

97545029

Prosjektbudsjett

1 162 500 NOK

Søknadsfrist

01.03.2020