Sophie Radichs ungdomsskole i Lillestrøm

Ny ungdomsskole skal bygges i Lillestrøm og det avsettes 3 millioner kroner til kunst! Nå leter vi etter en kurator som kan lede prosjektet og jobbe sammen med utvalget og brukerrepresentanter.

Oppdrag som kunstkonsulent

Akershus Kunstsenter utlyser på vegne av Lillestrøm kommune oppdrag som kunstkonsulent ved Sophie Radichs ungdomsskole i Lillestrøm.
Kr 3 000 000 er avsatt til kunstprosjektet inkl. konsulenthonorar og 5 % kunstavgift. Oppstart mars/april 2020, og planlagt ferdigstillelse vår 2022.

Om bygget

Sophie Radich skole skal gi rom for en moderne 8 -parallell ungdomsskole med opp mot 720 elever. Sophie Radich er en skole med et moderne og fremtidsrettet læringsmiljø, men også et bygg som kan fungere som et lokalt samlingspunkt for kulturlivet i nærområdet.

Det skal være et senter med gode rammer for læring i inspirerende omgivelser, samt fungere som sosial arena og lokalt samlingspunkt for aktivitet og yrende liv.

Det er lagt vekt på tre prinsipper i byggeprosjektet:

– Synlighet: Skolen skal være synlig i nærmiljøet og være et symbol for det som forener. Bygget skal vekke nysgjerrighet og stolthet.

– Møteplass: Skolen skal åpne seg mot offentligheten og være en attraktiv og inviterende møteplass

– Miljøvennlig: Skolen skal være et miljøvennlig bygg hvor materialbruk og tekniske løsninger er i fokus.

Kunstutvalget
Kunstutvalget vil foruten kunstkonsulent bestå av byggherrerepresentanter, brukerrepresentanter, representanter fra Lillestrøm kommune og arkitekt/landskapsarkitekt.

Krav til søker:
Kunstkonsulenten må ha relevant kunstfaglig kompetanse og erfaring med større kunstprosjekter. Vedkommende må kunne arbeide selvstendig og ha gode evner til samarbeid. Søker må kunne starte arbeidet rett etter tildeling av oppdrag.

Søknad med en kort motivasjonstekst og oppdatert CV, sendes til dagligleder@akershuskunstsenter.no. Merk søknaden med «Sophie Radichs ungdomsskole».

 

Fylke

Viken

Prosjektadresse

2000 Lillestrøm
Viken
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Akershus Kunstsenter

Utlysers adresse

Storgata 4
Postboks 327
2001 Lillestrøm

Kontaktperson

Rikke Komissar

Telefon

64 84 34 40

Prosjektbudsjett

3 000 000 NOK

Søknadsfrist

31.01.2020

Vedlegg