Oppdrag som kunstkonsulent ved Landåssvingen 15 – Etat for inkludering

Hordaland kunstsenter utlyser på vegne av Bergen kommune oppdrag som kunstkonsulent for Landåssvingen 15. Byggeprosjektet består i hovedsak av ombygging og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse

Prosjektet i Landåssvingen har som formål å samle virksomheten til Etat for inkludering. Dette er en forholdsvis nyopprettet etat som inngår i Byråd for sosial bolig og inkludering (BSBI) sin virksomhet. Etat for inkludering har ansvaret for koordinering av tjenester til nyankomne flyktninger og innvandrere som kommer til Bergen kommune.

Følgende enheter samles i Landåssvingen:
– Introduksjonssenter for flyktninger har ansvaret for bosetting og introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.
– Nygård skole gir norskopplæring til voksne innvandrere og eksamensrettet grunnskole for voksne.

Landåssvingen 15 er et pilotprosjekt for arkitektur og verdighet som skal ivareta Bergen kommune som menneskerettighets by. Dette er et samarbeid med Byarkitekten og Rafto stiftelsen. Ambisjonene for dette pilotprosjektet er
– at senteret skal bidra til inkludering og sosial bærekraft
– at senteret skal fremme verdighet for alle byggets brukere
– at senteret skal stimulere til åpenhet og samarbeid på tvers av kommunale tjenester
– at senteret skal kunne tilpasse mangfold og variasjon i antall brukere

Landåssvingen 15 vil også inneholde idrettsarealer, som  vil ivaretas av Etat for idrett.

Det er satt av kr. 3000 000,- til kunst i prosjektet. Kunstkonsulentens honorar/godtgjørelse settes til 10-15% av kunstbudsjettet.

Kunstkonsulent vil fungere som leder av kunstutvalget, hvor Bergen kommune, utbygger, arkitekt, bruker med flere vil være representert. Kunstkonsulent må kunne arbeide selvstendig og ha gode samarbeidsevner.

Info om bygget:
Bygningsmassen på ca. 18 362 m2 brutto, fordelt på 4 etasjer, består i dag av undervisningsarealer, administrasjonsarealer m/kantine samt et bibliotek. Bygget inneholder idrettsarealer inkl. et svømmebasseng og 3 gymsaler m/garderober. I tillegg er det trafikkareal og tekniske rom.

Fakta
* Adresse: Landåssvingen 15
* Areal: Eksisterende bygg 18 362 m2. Nytt garderobeanlegg 180 m2
* Prosjekteringsgruppe (Status skisseprosjekt): 
HLM Arkitektur AS, Multiconsult, 3RW Arkitekter, Smedsvig landskapsarkitekter.
* Fremdrift: Ferdigstillelse skolestart august 2023
* Investeringsramme: 910 millioner kr.
* Avsatt til kunst 3 millioner kr.

Fylke

Hordaland

Prosjektadresse

Landåssvingen 15
5096 Bergen
Hordaland
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Hordaland kunstsenter

Utlysers adresse

Klosteret 17
5006 Bergen

Kontaktperson

Petra Rahm

Telefon

98699454

Prosjektbudsjett

3 000 000 NOK

Søknadsfrist

30.11.2019