Oppdrag som kunstkonsulent ved Kronstad oppveksttun

Hordaland kunstsenter utlyser på vegne av Bergen kommune oppdrag som kunstkonsulent for Kronstad oppveksttun.

Kronstad og Hunstad skole skal bygges sammen med en gangbro over Jonas Lies vei til et oppveksttun for 300 elever og 80 barnehagebarn. Oppveksttunet skal i tillegg til skole og barnehage inneholde SFO og svømmehall/gymsal.

I tillegg til rehabilitering av de eldre byggene skal det gjennomføres rivning, ombygninger og nybygg for å få bygningsmassen funksjonell til formålet. Både Kronstad og Hunstad skole har stor arkitekturhistorisk verdi og svært høy verneverdi.

Prosjektet gjennomføres i en samspillsentreprise, som ble startet opp våren 2019. Samspillsentreprenør er Hent AS. Byggestart er planlagt til august 2020, og ferdigstillelse til skolestart 2022.

Det er satt av kr. 3 000 000,- til kunst til oppveksttunet. Kunstkonsulentens honorar/godtgjørelse settes til 10-15% av kunstbudsjettet.

Kunstkonsulent vil fungere som leder av kunstutvalget, hvor Bergen kommune, utbygger, arkitekt, bruker med flere vil være representert. Kunstkonsulent må kunne arbeide selvstendig og ha gode samarbeidsevner.

Nøkkelinfo

Beliggenhet
Eiendom: Gnr 162 Bnr 470 og 174
Adresse: Edvard Griegs vei 29, 5053 Bergen

Størrelse/arealer
Kronstad oppveksttun BTA: 10 015 m2

Funksjon
– Barnehage for 80 barn
– Barneskole for 300 elever, trinn 1-7
– SFO
– Svømmebasseng/gymsal, Aktiv By (åpent for nærmiljøet)

Samspillsentreprenør
Hent AS v/Simon Stevnebø

Arkitekt
Link AS v/Henning Malvin Anfinsen

Fremdrift
– Oppstart detaljprosjekt feb 2020
– Ferdigstillelse detaljprosjekt aug 2020
– Oppstart byggearbeider aug 2020
– Ferdigstillelse skolestart 2022

Spesielle hensyn / opplysninger:
Eksisterende bygningsmasse har høy verneverdi.

Fylke

Vestland

Prosjektadresse

Edvard Griegs vei 29
5053 Bergen
Vestland
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Hordaland kunstsenter

Utlysers adresse

Klosteret 17
5006 Bergen

Kontaktperson

Petra Rahm

Telefon

98699454

Prosjektbudsjett

3 000 000 NOK

Søknadsfrist

15.03.2020