Oppdrag som kunstkonsulent ved Garnes ungdomsskule

Hordaland kunstsenter utlyser på vegne av Bergen kommune oppdrag som kunstkonsulent for Garnes ungdomsskule.

Garnes ungdomsskule ligger i Indre Arna, i Bergen kommune. Eksisterende skolebygg (hovedbygning og gammel paviljong) skal rives og erstattes med nytt bygg for 500 elever, samt 20 spesialelever. Skolen skal bygges i massivtre. Planlagt oppstart for byggearbeidene er fjerde kvartal 2020.

Det er satt av kr. 3000 000,- til kunst på institusjonen. Kunstkonsulentens honorar/godtgjørelse settes til 10-15% av kunstbudsjettet.

Kunstkonsulenten vil fungere som leder av kunstutvalget, hvor Bergen kommune, utbygger, arkitekt, bruker med flere vil være representert. Kunstkonsulent må kunne arbeide selvstendig og ha gode samarbeidsevner.

Nøkkelinfo

Adresse:
Garnesvegen 88

Størrelse/arealer:
Nybygg BTA: 8600 m2

Funksjon:
Ungdomsskole 500 elever, forsterket avdeling 20 elever

Arkitekt:
Terje Grønmo, Terje Grønmo Arkitekter AS

Fremdrift:
Oppstart forprosjekt september 2019
Ferdigstillelse forprosjekt 1. kv 2020
Oppstart byggearbeider 4. kv 2020
Ferdigstillelse 4. kv 2022

Spesielle hensyn:
Skolen skal inneholde en forsterket avdeling for 20 elever – god dialog med skolen blir derfor ekstra viktig.

Fylke

Hordaland

Prosjektadresse

Garnesvegen 88
5260 Arna
Hordaland
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Hordaland kunstsenter

Utlysers adresse

Klosteret 17
5006 Bergen

Kontaktperson

Petra Rahm

Telefon

98699454

Prosjektbudsjett

3 000 000 NOK

Søknadsfrist

08.12.2019