Oppdrag som kunstkonsulent til kunstprosjekt for å hedre Kim Friele

Hordaland kunstsenter utlyser på vegne av Bergen kommune oppdrag som kunstkonsulent til kunstprosjekt for å hedre Kim Friele.

Gjennom prosjektet Kvinner på sokkel, vil Bergen kommune i årene som kommer etablere flere kunstverk for å løfte fram betydningsfulle kvinner. I Bergen er det over hundre statuer med viktige menn, men bare to med kvinner (Madam Felle og Amalie Skram). Dette ønsker Bergen kommune å gjøre noe med, og har derfor vedtatt at det annethvert år i ti år fra og med 2020 skal etableres verk for å hedre kvinner. Første kvinne ut er Kim Friele, kjent som talesperson og aktivist for homoseksuelles rettigheter.

Arbeidet med kunstprosjektet vil starte med et forprosjekt, med hensikt å avklare finansiering, valg av plassering, kunstuttrykk og forslag til kunstnere.

Rådet for kunst i offentlige rom i Bergen kommune (Rådet) bidrar til kunstprosjektet med kr. 500 000,-. Det er gode muligheter for ytterligere offentlig og privat finansiering, og det vil være kunstkonsulentens oppgave å arbeide med dette.

Valg av plassering og utforming av kunstprosjektet gjøres i kunstutvalget, hvor Bergen kommunes Fagavdeling for kunst og kulturutvikling, Bymiljøetaten, Rådet og brukerrepresentanter vil være representert. Kunstkonsulenten vil fungere som leder av kunstutvalget. Kunstkonsulenten må kunne arbeide selvstendig og ha gode samarbeidsevner.

Kunstkonsulentens honorar/godtgjørelse for forprosjektet settes til kr. 100 000,-. Honorar for realisering av kunstprosjektet avtales når endelig finansiering er på plass.

Arbeidet i kunstutvalget vil starte så snart som mulig.

Fylke

Hordaland

Prosjektadresse

Hordaland
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Hordaland kunstsenter

Utlysers adresse

Klosteret 17
5006 Bergen

Kontaktperson

Petra Rahm

Telefon

98699454

Prosjektbudsjett

500 000 NOK

Søknadsfrist

31.08.2019