Oppdrag som KUNSTKONSULENT for Thorbjørn Egners plass, Kampen, Oslo

Kulturetaten utlyser på vegne av Oslo kommunes kunstordning følgende oppdrag:
Kunstkonsulent for Thorbjørn Egners plass på Kampen

Fremtidig Thorbjørn Egners plass

OPPDRAG: KUNSTKONSULENT for Thorbjørn Egners plass, Kampen

BYGGHERRE: Bymiljøetaten

PROSJEKTERENDE (LANDSKAPSARKITEKT): Grindaker AS

Avsatt sum til kunstprosjektet er kr. 1 mill., inkl. honorar for kunstkonsulent som estimeres til kr. 100 000. I tillegg må brukerrepresentant fra Kampen Vel honoreres for møter i kunstutvalget fra samme budsjett. Budsjettet inkluderer også 5%-avgift til BKH.

Byggestart er planlagt uke 42 (14 oktober ->) 2019
Plassen er planlagt ferdigstilt uke 48 (11 november –>) 2019.

En sentral forutsetning for byggeprosjektet er at det blir formelt godkjent av Plan- og bygningsetaten i uke 39 (23 september ->) 2019.

 

Om byggeprosjektet:

Thorbjørn Egners plass er plassen foran Kampen kirke i Oslo. Plassen har til nå vært tillatt for bilkjøring, samt hatt gjennomkjøring av buss. Plassen skal  gjøres bilfri, og få en lettere «parkmessig» opparbeidelse med beplanting på sør- og nordsiden.

Se under for ytterligere informasjon.

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/thorbjorn-egners-plass-forprosjekt/#gref

Hvor ligger plassen: https://kart.gulesider.no/m/QzkNX

Oppnevning av kunstkonsulenten vil finne sted senest en uke etter søknadsfrist. Oppstartsmøte for kunstutvalget (= byggherre, landskapsarkitekt, brukerrepresentant/Kampen Vel og KUNSTKONSULENT) vil (potensielt) finne sted i uke 37 (9 september ->) 2019. Før dette vil det finne sted et kontraktsmøte mellom Kulturetaten og kunstkonsulenten.

Dersom du ønsker å søke dette oppdraget ber vi deg returnere denne mailen med en presis tekst som begrunner din motivasjon for dette prosjektet og link til hjemmeside/oppdatert CV.

Hvis IKKE hjemmeside, legg ved:

1 PDF med billeddokumentasjon (ikke over 2MB) og

1 PDF/Worddok med CV.

(Dokumentnavn skal skrives slik:

Etternavn, fornavn_dok

Etternavn, fornavn_CV).

Signer med fullt navn.

FRIST: Innen utgangen av søndag 25 august 2019

Fylke

Oslo

Prosjektadresse

Bøgata 1
0655 Oslo
Oslo
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Kulturetaten, Oslo kommune

Utlysers adresse

Storgata 25
Postboks 1453 Vika
0116 Oslo

Kontaktperson

Inger Gogstad

Telefon

913 25 621

Prosjektbudsjett

1 000 000 NOK

Søknadsfrist

25.08.2019