Oksenøya senter

To kuratorer / konsulenter søkes til stort oppdrag på Fornebu i Bærum.
Les mer om Oksenøya senter her eller på nettet.

Oksenøya i Bærum

To kuratorer / konsulenter søkes til stort oppdrag!

Oksenøya senter er det første og største prosjektet til Bærum kommune der formålsbygg for unge og eldre samlokaliseres på samme tomt. Prosjektet er kommunens første steg for å skape nullutslippsamfunnet på Fornebu. Oksenøya senter vil bli et innovativt, energivennlig, miljøriktig og klimaklokt prosjekt. Prosjektet oppfyller alle krav som et pilotprosjekt for FutureBuilt, og skal BREEAM-sertifiseres som «outstanding».

Det skal etableres en 5-parallell barneskole, barnehage for 300 barn, flerbrukshall, 9-er kunstgress fotballbane, nærmiljøanlegg, og bo- og behandlingssenter med 150 beboerenheter. Skole, barnehage og bo- og behandlingssenter er lokalisert i tre separate bygg som er fysisk bundet sammen under terreng. Flerbrukshall og parkering med fellesfunksjoner legges under bakken, slik at dekket over disse kan benyttes som uteareal.

Plasseringen av de tre byggene vil gi følelsen av et sammenhengende kvartal. Hvert bygg har sin egen karakter, egen fasadeutforming og identitet – og samtidig gir helheten et samlende uttrykk. Skolen er kunnskapshuset og et sted hvor man leker og lærer. Bygget henvender seg både mot lek og idrettsplass og mot det sentrale torget som binder kvartalet sammen. Bo- og behandlingssenteret (BBS) markerer seg mot Torget med felleshuset – kvartalets hjerte – med kafé og hyggelig uteservering. Og barnehagen inviterer til å gå på oppdagelsesferd “i den lille byen” med egne gater og terrasserom, eller å besøke de mange fellesfasilitetene som er samlet i aktivitetshuset mot Torget. Utformingen av kvartalet er designet for å gjøre Oksenøya senter til et levende lokalmiljø hvor ulike brukere og naboer vil føle tilhørighet og samhold.

Det søkes nå etter to kuratorer som kan tenke kunst i dette området sammen med Bærum kommunes utvalg.

Ved å stille høye krav til materialitet, kvalitet og varighet i kunstverkene vil kunsten støtte prosjektets målsetning på det overordnede plan.
Kunsten skal samtidig støtte opp under formålsbyggenes karakter og identitet:
• Skole: Kunnskap
• Bo- og behandlingssenter: Møteplass/ hjem
• Barnehage: Oppdagelse

På grunn av planlagte designelementer i uteområdene forslås det at man ikke fokuserer på uteområdene generelt og barnehagen som helhet. Det foreslås at midlene prioriteres i fellesområdene innomhus, som f.eks. vestibyleområdene. Kunstsatsningen kan komplementeres med verk fra kommunes eksisterende samling.

Kunstbudsjett: 3.000.000,-

Konsulentbudsjett (avsatt til konsulent-honorarer): 10 – 15% av kunstbudsjettet.

Byggherre: Bærum kommune v/ rådmann Erik Kjelstadli / Eiendomsdirektør Kristin Fagerhaug
Leietaker: Skole: Bærum kommune, Grunnskole Adm. v/ May Gautier Gjerdsbakk
Barnehage: Bærum kommune, Barnehagekontoret v/ Inger Rørvik
Bo- og behandlingssenter: Bærum kommune, Pleie og omsorg v/ Tove Hagen Venås

Landskapsarkitekt: Østengen og Bergo AS
Arkitekt bo- og behandlingssenter og barnehage: Arkitema AS
Arkitekt skole: Arkitektgruppen Lille Frøen AS

Planlagt oppstart kunstprosjektarbeid: 1 kvartal 2020
Forventet oppstart byggeprosjekt: 1 kvartal 2020
Forventet ferdigstillelse og tatt i bruk: Skole og Barnehage: 2. kvartal 2022
Bo- og behandlingssenter: 4. kvartal 2022

Kunstbudsjett: 3.000.000,-

Konsulentbudsjett (avsatt til konsulent-honorar): 10 – 15% av kunstbudsjettet

Kontaktinformasjon:
Kunstkonsulent Ina Skarpodde
Ina.skarpodde@baerum.kommune.no
Tlf: 92263739

Assisterende prosjektansvarlig: Jørund Ragnhildstveit
jorund.ragnhildstveit@baerum.kommune.no
Tlf.: 93 26 12 96

SEND SØKNAD TIL: dagligleder@akershuskunstsenter.no
Søknaden skal inneholde presentasjon av søker, erfaring, bakgrunn, motivasjon for å søke jobben, cv og gjerne vedlegge portefølje eller lenk til hjemmeside.

Frist 16. desember.

https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/om-eiendom-i-baerum-kommune/prosjekter-eiendom/oksenoya-senter/

 

Fylke

Viken

Prosjektadresse

Oksenøya senter, Nansenparken, Fornebu, Bærum.
Viken
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Akershus Kunstsenter

Utlysers adresse

Storgata 4
Postboks 327
2001 Lillestrøm

Kontaktperson

Rikke Komissar

Telefon

64 84 34 40

Prosjektbudsjett

3 000 000 NOK

Søknadsfrist

16.12.2019