Ny barnehage skal bygges – Nordby barnehage i Ås søker kurator!

Ås kommune skal bygge ny barnehage med 8 avdelinger. Vi søker konsulent / kurator til å finne kunstnere og lede prosessen frem mot ferdigstillelse i 2020. Byggestart er januar 2019.

Ås kommune skal bygge en ny barnehage med 8 avdelinger på kommunens tomt ved Nordby idrettsanlegg. To av barnehagens avdelinger skal tilrettelegges for barn med særskilte behov. I prosjektet er disse tilpasset særskilt og gitt utvidet areal i forhold til de øvrige seks avdelingene. Det er tatt sikte på å redusere dimensjonene og etablere fattbare og oversiktlige rom som små barn kan føle tilhørighet til. I prosjektet er dette løst ved at bygningsmassen er brutt opp, barnehagen kan sees på som en landsby hvor avdelingene og de voksne har egne ”hus” samlet rundt et felles ”torg” (samlingsrom/kjøkken).

Prosjektet omfatter bygget, utearealer for barnehagen, parkeringsplass og tilkomstvei fra hovedvei.

Bygget er planlagt over to etasjer med et totalt areal på ca. 2.280 m² BTA.

Adresse er Sportsveien 30, 1407 Vinterbro.

Miljø
For å sikre at prosjektet blir et miljø‐ og bærekraftig bygg, er det satt som mål at nybygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til klasse «Very Good» i miljøsertifiseringssystemet BREEAM.Energiforsyning fra bergvarme.

Framdrift
Byggestart januar 2019.
Overtagelse til Ås kommune 10.01.2020
Antatt tatt i bruk 1. kvartal 2020

Kunstbudsjett
480 000,- inkl konsulenthonorar.

Byggherre,  totalentreprenør
Byggherre Ås kommune
Prosjektledelse Ås kommune ved Prosjektavdelingen
Arkitekt Arkitektkontoret Gasa AS
Totalentreprenør Ruta entreprenør AS

 

Fylke

Akershus

Prosjektadresse

Sportsveien 30
1407 Vinterbro
Akershus
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Akershus Kunstsenter / Ås Kommune

Utlysers adresse

Storgata 4
Postboks 327
2001 Lillestrøm

Kontaktperson

Rikke Komissar

Telefon

64843444

Prosjektbudsjett

480 000 NOK

Søknadsfrist

18.02.2019

Vedlegg