MOER SYKEHJEM i ÅS søker konsulent/kurator!

Moer sykehjem skal utvides, og vi søker konsulent/kurator til prosessen med å tenke ut kunst, hente inn kunstnere, og følge opp prosessen frem mot ferdigstillelse. Kurator skal ha brukeren i fokus.

Moer sykehjem søker konsulent/kurator

Dagens situasjon
Eksisterende Moer sykehjem sto ferdig i 2007. Sykehjemmet skal nå utvides med 40 nye beboerrom. Nybygget skal knyttes sammen med eksisterende sykehjem. Det skal etableres ny hovedinngang og foretas nødvendige ombygginger av eksisterende bygg. Teknisk bygg med trafo skal rives og reetableres et annet sted på tomten.

Moer sykehjem skal være i full drift i hele byggeperioden. Adresse er Tunveien 6, 1430 Ås.

Nybygg
Nybygget skal utføres i to etasjer og full underetasje og har et totalt areal på ca. 5 500 m² BTA. Bygget består av fire beboergrupper á 10 beboerrom med tilhørende felles- og personalrom. I underetasjen er det blant annet lagerrom, garderober, tekniske rom og nytt kapell. Nybygget skal utføres med teglfasade og skal ha grønne, flate tak.

Ombygging og tilbygg
Det skal foretas nødvendige ombygginger i eksisterende sykehjem. I 1. etasje skal det blant annet etableres ny hovedinngang med resepsjon, ombygging av én fløy til blant annet rom for poliklinikk, medisinrom, møterom etc., samt tilbygg for utvidelse av kantine (vinterhage). I kjeller skal det etableres ny hovedunderfordeling for eksisterende sykehjem og vaskeri skal utvides.

Utomhus
Energi til oppvarming skal komme fra eksisterende brønnpark.  Prosjektet omfatter også etablering av nye uteområder. Reeatblering av carport. Overvann skal håndteres iht. krav til «Blågrønn» faktor 08.

Nytt teknisk bygg
Før arbeidene med nybygget kan starte opp, skal det etableres nytt teknisk bygg med trafo og reservekraftaggregater. Strømforsyningen til eksisterende sykehjem må legges om før dagens trafo kan rives.

Miljø
For å sikre at prosjektet blir et miljø‐ og bærekraftig bygg, er det satt som mål at nybygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til klasse «Very Good» i miljøsertifiseringssystemet BREEAM. Grønt tak med sedumdekke. Energiforsyning fra bergvarme.

Framdrift
Byggestart mars 2019.
Overtagelse til Ås kommune 15.01.2021
Overtagelse utomhusarbeider 01.07.2021
Antatt tatt i bruk 2. kvartal 2021.

Kunstbudsjett: 1 500 000,- inkl konsulenthonorar.

Byggherre, totalentreprenør
Byggherre Ås kommune
Prosjektledelse Ås kommune ved Prosjektavdelingen
Arkitekt Link Arkitektur AS
Totalentreprenør Betonmast Østfold AS

 

Fylke

Akershus

Prosjektadresse

Tunveien 6
1430 Ås
Akershus
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Akershus Kunstsenter / Ås kommune

Utlysers adresse

Storgata 4
Postboks 327
2001 Lillestrøm

Kontaktperson

Rikke Komissar

Telefon

64 84 34 44

Prosjektbudsjett

-

Søknadsfrist

18.02.2019

Vedlegg