Løkenåsveien 45 – barnehage og omsorgsboliger

I Løkenåsveien 45 bygges det et kombinasjonsbygg som skal inneholde 6-parallell barnehage og omsorgsboliger. Vi søker etter en kurator som kan tenke ut kunst til dette området.

Løkenåsveien 45

Løkenåsveien 45 – barnehage og omsorgsboliger

I Løkenåsveien 45 bygges det et kombinasjonsbygg som skal inneholde 6-parallell barnehage og omsorgsboliger. Barnehagedelen er åpnet, omsorgsboligene åpner i begynnelsen av 2020. Barnehagen har plass til 75 store barn og 42 små barn. Det er 30 omsorgsboliger.

Nybygget i Løkenåsveien 45 vil bidra til å samle og skape et nytt «sted» ved sin utforming og beliggenhet. Ved sitt særpregede innslag av tremateriale og fysiske utforming vil det nye bygget bidra til en ny stedskarakter – bestående av nye uterom, samspill med eksisterende bebyggelse, og samtidig signalisere fremtid.

Byggherre: Lørenskog kommune

Kunstbudsjett: 1 440 000 kr
Konsulentbudsjett: inntil 160 000 kr

Kontaktinformasjon:
rådgiver Siri Adorsen, sao@lorenskog.kommune.no, 67 93 44 52 / 488 96 912

 

Er du interessert i å være kurator for dette prosjektet, og jobbe sammen med Lørenskog kommune på dette?

Send søknad med cv til dagligleder@akershuskunstsenter.no

Merk søknaden med «RSU- Løkenåsveien 45».

OBS! Snarlig søknadsfrist: 17/12!!

Fylke

Viken

Prosjektadresse

Løkenåsveien 45
1473 Lørenskog
Viken
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Akershus Kunstsenter

Utlysers adresse

Storgata 4
Postboks 327
2001 Lillestrøm

Kontaktperson

Rikke Komissar

Telefon

64 84 34 40

Prosjektbudsjett

1 440 000 160 000 NOK

Søknadsfrist

17.12.2019

Vedlegg