Kunstkonsulentoppdrag for Nøklevann skole

Kulturetaten utlyser på vegne av Oslo kommunes kunstordning følgende oppdrag:
Kunstkonsulent for Nøklevann skole

Illustrasjon

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Totalentreprenør: Georg Andresen & Sønner
Arkitekt: Enerhaugen arkitektkontor AS
Landskapsarkitekt: Østengen og Bergo AS

Nøkkeloppgaver:
– Utvikle og forankre det kunstfaglige grepet i byggeprosjektet
– Lede samarbeidspartnere i kunstutvalget
– Oppfølging av kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

Kvalifikasjoner:
– Kunstfaglig bakgrunn
– Dokumentert praksis som kunstkonsulent
– Dokumentert prosjektlederpraksis innen kunst i offentlige rom

Om byggeprosjektet:
Nøklevann skole er en barneskole på Bøler i bydel Østensjø i Oslo som grenser til Østmarka. Skolen ble bygget i 1963 og er tegnet av René Philipp. Skolen skal utvides til en fullverdig B3 skole (riving, nybygg, rehabilitering).

Arealene for læring består av tre bygg:

  • Bygg A er et terrassert hovedbygg på 3 etasjer og ca. 4400 m2, som vil bli (lett) rehabilitert,
  • Bygg B er nytt og erstatter det opprinnelige 1-etasjes bygg helt sør på tomta. Nybygget har 2 etasjer pluss kjeller og vil inneholde spesialrom og klasserom til skolens kapasitetsutvidelse.
  • Bygg C er et 2-etasjes gymsalbygg med aktivitetsskole på ca. 1300 m2, plassert ved inngangen til skoleanlegget, og vil bli totalrehabilitert.

Bygningsmassen er bevaringsverdig og Byantikvaren har pr. nå godkjent både volumoppbyggingen og fasadene til nybygget.

Det vil også bli gjennomført noen arbeider på utomhus. Se mer her: https://noklevann.osloskolen.no/nyhetsarkiv/utbygging-av-skolen/

Planlagt byggestart er i august 2019. Forventet ferdigstillelse er i 2021.

Kunstutvalget:
Kunstutvalget vil bestå av byggherre, arkitekt/landskapsarkitekt, brukerrepresentant og kunstkonsulent.

Økonomisk ramme for kunstprosjekt:
Det er avsatt kroner 1 000 000 til kunstprosjektet inkl. honorar for kunstkonsulent (med timesats på kr. 659) og 5% til BKH-avgift.

Tidsperspektiv: Oppstart august 2019

Søknad med kort motivasjonstekst og CV sendes til postmottak@kul.oslo.kommune.no eller via KOROs oppdragsportal om du er registrert der.

Søknadsfrist: 16.08.2019 kl. 08.00.

 

 

Fylke

Oslo

Prosjektadresse

Bølerlia 75
0689 Oslo
Oslo
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Oslo kommune, Kulturetaten

Utlysers adresse

Storgata 25
Postboks PB1453 Vika
0116 Oslo

Kontaktperson

Marianne Hall

Telefon

97084589

Prosjektbudsjett

1 000 000 NOK

Søknadsfrist

16.08.2019