Kunstkonsulent til nytt helse- og velferdssenter i Meløy kommune

Nordnorsk kunstnersenter utlyser på vegne av Meløy kommune oppdrag som kunstkonsulent for nytt helse- og velferdssenter i Meløy

Nytt helse- og velferdssenter i Meløy kommune. Tegning Voll arkitekter.

Om prosjektet

Meløy kommune bygger nytt helse- og velferdssenter på Ørnes. Bygget er i 4 etasjer og skal inneholde 44 sykehjemsplasser, 8 omsorgsleiligheter, produksjonskjøkken, legesenter, legevakt og fysio-/ergoterapitjenesten.

I denne forbindelse søkes kunstkonsulent for oppstart av arbeid 1. desember 2019. Kunstprosjektet for bygget har en budsjettramme på kr 800.000.

Det er ønskelig med kunst i de offentlige arealene og fellesarealene i bygget. Det skal også sees på muligheten for utendørs plassering av kunst. Det vil i samarbeid med kunstkonsulenten bli bestemt hvilke områder som skal utsmykkes. Kunstkonsulenten vil få i oppdrag å vurdere om det skal kjøpes inn ferdig kunst, om kunst skal produseres spesielt til bygget eller om det kan være en kombinasjon av disse.

Fremdriftsplan
Bygget er under oppføring. Dato for overtakelse er i november 2020.

Fakta

  • Type bygg: Helse og velferdssenter
  • Adresse: Gammelveien, 8150 Ørnes
  • Areal: 6570 m2
  • Byggherre: Meløy kommune
  • Arkitekt: Voll arkitekter, Trondheim
  • Entreprenør: Hent AS
  • Kunstbudsjett: 800.000

Om kunstutvalget og kunstkonsulentens oppgaver
Kunstutvalget består av representanter fra byggherre, brukerrepresentant fra helse og omsorg og fagleder kultur. Kunstkonsulenten skal lede kunstutvalget, utarbeide kunstplan, engasjere kunstner(e) og er ansvarlig for å følge kunstprosjektet frem til ferdigstillelse.

Kvalifikasjoner
Relevant kunstfaglig kompetanse. Erfaring med offentlige kunstprosjekter og prosjektledelse. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Søknad
Motivasjonstekst (maks en A4-side), CV og portefølje samlet i én PDF-fil sendes på e-post til postmottak@meloy.kommune.no

Søknadsfrist 1. november 2019 

Spørsmål?
Ta kontakt med fagleder kultur Grete Høgmo Stenersen eller prosjektleder Frank Holter
Tlf.: 75 71 00 00
Epost: grete.stenersen@meloy.kommune.no – frank.holter@meloy.kommune.no

Fylke

Nordland

Prosjektadresse

Gammelveien
8150 Ørnes
Nordland
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Meløy kommune / Nordnorsk kunstnersenter

Utlysers adresse

Fiskergata 5
Postboks Pb 285
8300 Svolvær

Kontaktperson

Grete Stenersen

Telefon

75710000

Prosjektbudsjett

800 000 NOK

Søknadsfrist

01.11.2019