Kunstkonsulent til Kabelvåg barne- og ungdomsskole og barnehage

Illustrasjonsbilde Kabelvåg skole

Kunstkonsulent til Kabelvåg barne- og ungdomsskole og barnehage i Vågan kommune

Nordnorsk kunstnersenter utlyser på vegne av Vågan kommune oppdrag som kunstkonsulent for Kabelvåg barne- og ungdomsskole og barnehage.

Vågan kommune rehabiliterer eksisterende ungdomsskolebygg/bygger ny barneskole og barnehage i Kabelvåg. Byggestart var i høst 2019 og skolen ferdigstilles til skolestart høsten 2021. Barnehage ferdigstilles desember 2020. Bygget består av en gammel del og en ny del som skal implementeres. Mens barnehagen, barneskolen og gymsalen blir bygget helt fra grunnen, skal den gamle ungdomsskolen pusses opp. 

Kabelvåg skole dimensjoneres for ca. 350 elever. Skolen har gymsal og er lokalisert i et flott naturområde som også benyttes av nærmiljøet, med bl.a. skistadion og mange muligheter for uteaktiviteter året rundt.
Det er ønskelig med kunst i byggets fellesarealer, samt utendørs plassering av verk. Det vil i samarbeid med kunstkonsulent bli bestemt hvilke områder som skal utsmykkes.

Byggeprosjektet har en totalramme på 309 millioner kroner. Byggherre er Vågan kommune, arkitekter er Trygve Svalheim, Asplan Viak AS.
Det er satt av inntil kr 1 500 000,- til kunstprosjektet, som inkluderer honorar til kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder og 5% i kunstavgift til BKH. Honorar/godtgjørelse utgjør ca 10-15% av kunstbudsjettet og lønnes etter gjeldende statlige satser fra KORO. Arbeidet i kunstutvalget vil starte så snart som mulig.

Kunstfaglig prosjektleder for Kabelvåg skole skal være leder for kunstutvalget. Denne har ansvar for å utvikle en kunstplan i nært samarbeid med utvalget, samt for at kunstprosjektet blir gjennomført ifølge tildelt mandat og innenfor prosjektets budsjett- og tidsramme. Kunstfaglig prosjektleder vil få i oppdrag å vurdere om det skal kjøpes inn ferdig kunst, om kunst skal produseres spesielt til bygget eller om det kan være en kombinasjon av disse. Kunstutvalget skal også vurdere muligheten for å ta med eksisterende kunst.

Vågan kommune ønsker at kunsten skal være en del av skolehverdagen, og ønsker derfor at formidling inngår som en del av kunstprosjektet. Det er også ønskelig at elever og skolen involveres godt i prosessen.
Nordnorsk kunstnersenter kan være behjelpelig i arbeidet med formidlingsopplegg og involvering etter nærmere avtaler.

Vågan kommune ønsker å samarbeide med en kunstfaglig prosjektleder med godt overblikk over, og inngående kjennskap til, dagens kunstfelt. Prosjektleder må ha gode samarbeidsevner, og det er ønskelig at den som engasjeres har erfaring fra oppdrag i skolebygg eller andre offentlige bygg. Det legges vekt på personlig egnethet. Videre ønskes en fagperson med stor lojalitet til oppdragsgiver. Kunstfaglig prosjektleder skal i samarbeid med oppdragsgiver søke ekstern støtte for kunstprosjektet ved skolen.

 Dersom du ønsker å søke ber vi deg om å sende en kort motivasjonstekst for prosjektet og din faglige bakgrunn, samt en cv/portofolio innen søkefristen 07.02.2020.Referanser må oppgis. 

 Søknad sendes til post@nnks.no

Merk søknad med “Kabelvåg skole og barnehage”

Søknadsfrist 07.02.2020

 

Fylke

Nordland

Prosjektadresse

Ungdomsskoleveien 50
8310 Kabelvåg
Nordland
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Nordnorsk kunstnersenter

Kontaktperson

Janna Thöle-Juul

E-post
Telefon

40089595

Prosjektbudsjett

1 500 000 NOK

Søknadsfrist

07.02.2020