Kunstkonsulent – bistand til forvaltning av kunstsamling

NTNU ønsker å inngå rammeavtale med kunstkonsulent som kan bidra med faglig kompetanse og rådgivning innen forvaltning og vedlikehold av kunst.

Foto av Julie Gloppe Solem/NTNU

Innledende prosjekt

I et innledende prosjekt har NTNU behov for bistand til å gå igjennom den registrert samlingen for en overordnet tilstandsvurdering, få på plass vedlikeholdsplaner og avdekke om det er behov for reparasjoner og tiltak.

Videre skal gjennomgangen bidra til en oversiktlig registrering som inneholder nødvendig informasjon og dokumentasjon for videre forvaltning og vedlikehold av kunstsamlingen.

Generell bistand

NTNU har i dag rundt 940 registrerte kunstobjekter. Samlingen består både av kunstverk omfattet av KORO-avtaler, andre kunstobjekter er mottatt som gaver, er innkjøp eller leies av NTNU. Kunstsamlingen består av både kunstobjekter innendørs og utendørs, og omfatter ulike typer kunstverk som bilder, malerier, trykk, installasjoner, skulpturer, utsmykning, tekstiler, glass og keramikk mm.

Under rammeavtalen vil NTNU ha behov for rådgivning og kompetanseoverføring knyttet til:

 • Rutiner for registrering og dokumentasjon
 • Vedlikeholdsrutiner og -planer, herunder rengjøring
 • Restaurering og reparasjon, herunder markedsinformasjon
 • Bistand til å vurdere kostnad reparasjon opp mot kunstens verdi
 • Avhending av kunstverk
 • Plassering og formidling av kunstverk i offentlige rom
 • Vernesoner
 • Håndtering av kunst under oppussing/ombygning av bygninger og arealer
 • Pakking, flytting, transport, lagring og oppbevaring
 • Rutiner ved utlån av kunst, herunder avtaler, forsikring og verdivurdering
 • Regler for gjengivelse av kunst (bilder og nettsider mm)
 • Opplæring og praktiske råd
 • Forvaltning av kunst og kunst i offentlige rom.

Utlysning av kontrakten

Kontrakten er utlyst som en tilbudskonkurranse og er kunngjort på Doffin.

Tilgang til dokumenter og innlevering av tilbud fås gjennom NTNUs løsning for gjennomføring av elektroniske konkurranser, Visma TendSign.

Fylke

Trøndelag

Prosjektadresse

NTNU
7491 TRONDHEIM
Trøndelag
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

NTNU

Kontaktperson

Vibeke Hagen

Telefon

92271165

Prosjektbudsjett

2 000 000 NOK

Søknadsfrist

09.03.2020