Kunstfaglig prosjektleder søkes til Nye Narvik Ungdomsskole

Illustrasjon Nye Narvik ungdomsskole

Kunstfaglig prosjektleder søkes til Nye Narvik Ungdomsskole

Nordnorsk kunstnersenter utlyser på vegne av Narvik kommune oppdrag som kunstkonsulent med inngående kjennskap til kunstfeltet til ny ungdomsskole.

Skolen er midt i byggeperioden og ferdigstilles juni 2020. Kunstfaglig prosjektleder må derfor ha anledning til å prioritere arbeidet med prosjektet. Oppstart kunstkomité i januar 2020. Søknadsfrist for kunstfaglig prosjektleder er 01/01/2020.

Byggestart var i september 2018. Kunsten planlegges å kunne deles i 2 faser, der del 1 skal være på plass samtidig som skolen starter opp høsten 2020 og fase 2 gjennomføres i løpet av det første skoleåret. Det er ønske om å at kunsten engasjerer elevene og at den kan være en aktiv del av skolehverdagen. 

Kunstfaglig prosjektleder for Narvik Ungdomsskole skal være leder for kunstutvalget. Denne har ansvar for å utvikle en kunstplan i nært samarbeid med utvalget, samt for at kunstprosjektet blir gjennomført ifølge tildelt mandat og innenfor prosjektets budsjett- og tidsramme. Kunstutvalget vil bestå av representanter fra byggherre, arkitekt, interiørarkitekt, samt elev- og ansattrepresentant fra skolen. 

Det er satt av inntil  kr 3 700 000,- til kunstprosjektet, som inkluderer honorar til kunstfaglig prosjektleder og 5% i kunstavgift til BKH. Honorar/godtgjørelse utgjør ca 13% av kunstbudsjettet og lønnes etter gjeldende statlige satser fra KORO.

Narvik ungdomsskole dimensjoneres for 600 elever og har flerbrukshall samt et stort, påkostet utomhusområde. I tilknytning til skolen blir det også rehabilitert en park med utsiktspunkt over Narvik. Både ute- og inneområder er aktuelle for kunstprosjekter.

Størrelse på byggeprosjektet er ca. 15 000 m². Byggherre er Narvik kommune, arkitekter er A3 arkitektkontor, landskapsarkitekt er Sweco og interiørarkitekt er PKA Arkitektkontor.

Narvik kommune ønsker å samarbeide med en kunstfaglig prosjektleder med godt overblikk over og inngående kjennskap til dagens kunstfelt. Prosjektleder må ha gode samarbeidsevner, og det er ønskelig at den som engasjeres har erfaring fra oppdrag i skolebygg eller andre offentlige bygg. Det er en forutsetning at man har ledet større kunstprosjekt. Videre ønskes en fagperson med stor lojalitet til oppdragsgiver. Kunstfaglig prosjektleder skal i samarbeid med oppdragsgiver søke støtte fra KORO’s LOK-ordning i 2020, om det er mulig innenfor oppsatt tidsramme. Dersom du ønsker å søke ber vi deg om å sende en kort motivasjonstekst for prosjektet og din faglige bakgrunn, samt en cv/portofolio innen søkefristen 01/01/2020. Referanser må oppgis. 

Søknad sendes til post@nnks.no
Merk søknad med “Narvik ungdomsskole”
OBS! Snarlig søknadsfrist 01.01.2020

 

Fylke

Nordland

Prosjektadresse

Bjørnsonsvei 3
8517 Narvik
Nordland
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Narvik Kommune

Kontaktperson

Randi Melgaard

Telefon

91856867

Prosjektbudsjett

3 700 000 NOK

Søknadsfrist

01.01.2020