KORO utlyser: Kuratoroppdrag for to kunstprosjekter til Universitetet i Stavanger

KORO søker en erfaren kurator til to kunstprosjekter ved henholdsvis Hulda Garborgs hus og det nye besøkssenteret på Jernaldergården, begge ved Universitetet i Stavanger.

Jernaldergården ved Universitetet i Stavanger. Illustrasjon: Nuno Arkitektur AS

Nøkkeloppgaver:
- Utvikle og forankre det kuratoriske grepet i kunstprosjektet
- Utvikle og lede konstellasjonen av samarbeidspartnere i kunstprosjektet
- Kontinuerlig oppfølging av kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

Kvalifikasjoner:
- Kunstfaglig bakgrunn på minimum masternivå
- Dokumentert kuratorpraksis
- Dokumentert prosjektlederpraksis, gjerne innen kunst i offentlige rom
- Sterke evner innen organisering og formidling

Om prosjektene:
Universitetet i Stavanger (UiS) er Norges femte universitet etablert i 2004, da Høgskolen i Stavanger fikk universitetsstatus. UiS har i dag i underkant av 11.000 studenter og 1600 ansatte. Den faglige virksomheten ved UiS er organisert i tre fakulteter med 14 institutter og 2 nasjonale kompetansesentre i tillegg til Arkeologisk museum.

Hulda Garborgs hus hører til under det humanistiske fakultetet og huser i dag senter for atferdsforskning, institutt for grunnskolelærerutdanning og institutt for kultur og språkvitenskap. Det nye bygget som skal reises vil være frittstående, men ligge inntil eksisterende bebyggelse. Det vil primært bestå av undervisningsrom og kontorer.

Jernaldergården på Ullandhaug er et gjenreist gårdsanlegg fra folkevandringstiden, ca. 350 – 550 e.Kr. Gården ligger på toppen av Ullandhaug, med utsikt over Nord-Jæren og Hafrsfjord. I tilknytning til Jernaldergården skal det bygges et nytt besøkssenter hvor besøkende vil kunne få informasjon om gårdens historie. Det er også lagt opp til enkel servering. Det er forventet at senteret vil ha over 20.000 besøkende årlig.

Søknad med kort motivasjonstekst og CV sendes til post@koro.no eller via KOROs oppdragsportal om du er registrert der. Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.
Søknadsfrist: 30. april 2017

Tidsperspektiv:
Hulda Garborgs hus: Oppstart i april 2017, med ferdigstillelse i mai 2018
Besøkssenteret: Oppstart i april 2017, med ferdigstillelse i desember 2017

Økonomisk ramme for kunstprosjektene:
Hulda Garborgs hus: NOK 500.000,-
Besøkssenteret: NOK 320.000,-

For spørsmål om oppdragene kontakt kunstfaglig rådgiver og prosjektansvarlig Stine Arnet Høyem: tlf. 924 37 690 / sah@koro.no

Fylke

Rogaland

Prosjektadresse

Ullandhaug
Rogaland
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

KORO - Kunst i offentlige rom

Utlysers adresse

Kristian Augusts gate 23
6994
0130 Oslo
Oslo
Norge

Kontaktperson

Stine Arnet Høyem

E-post
Telefon

92437690

Prosjektbudsjett

820 000 NOK

Søknadsfrist

30.04.2017