KORO
utlyser

KORO utlyser: Kuratoroppdrag for ny kampflybase på Evenes

KORO søker to erfarne kuratorer som vil få ansvaret for å realisere et kunstprosjekt ved ny kampflybase på Evenes flystasjon. Både etablerte kuratorpar og enkeltkuratorer er velkomne til å søke.

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Foto: Forsvarsbygg

Evenes flystasjon skal utvikles til å bli en såkalt fremskutt base (NATOs Quick Reaction Alert, QRA) for nye kampfly av typen F-35 – samt hovedbase for maritime overvåkingsfly (P-8) og luftvern.

Kampflybasen på Evenes skal være en beredskapsbase med ansvar for kontroll av luftrommene i nordområdene. Basen skal kunne håndtere QRA-oppdraget samt nasjonale, nordiske og allierte kampflyøvelser. Basen vil blant annet få fasiliteter til å kunne støtte operasjoner av en rekke fly samtidig. Prosjektet omfatter tilpasning av hangarer og bygging av vaktbygg for kampflyene F-35, nytt kontorbygg, befals- og mannskapsforlegninger, sykestue og sikringstiltak. Hovedbasen for de nye kampflyene skal bygges på Ørland flystasjon i Trøndelag.

Søknadskriterier:

 • KORO søker to kuratorer som har erfaring med å produsere kunstprosjekter i offentlige rom. Søkere må ha dokumentert kuratorpraksis og prosjektledelse, samt formidlings- og gjennomføringsevne.
 • Kuratorene skal arbeide for å sikre god og involverende dialog med representanter fra Luftforsvaret ved Evenes flystasjon samt øvrige involverte i prosjektet. KORO ved prosjektansvarlig vil være kuratorenes nærmeste overordnede.
 • Kuratorer som ikke står oppført i KOROs nettverksportal er velkomne til å søke ved å sende en kortfattet søknad med CV til: post@koro.no
 • Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.

Nøkkeloppgaver:

 • Utvikle og forankre det kuratoriske grepet i kunstprosjektet
 • Utvikle og lede konstellasjonen av samarbeidspartnere i kunstprosjektet
 • Kontinuerlig oppfølging av kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

Kvalifikasjoner:

 • Kunstfaglig bakgrunn på minimum masternivå
 • Dokumentert kuratorpraksis
 • Dokumentert prosjektlederpraksis innen kunst i offentlige rom
 • Sterke evner innen organisering og formidling

Økonomisk ramme for kunstprosjektet:

 • NOK 5.800.000,-

(Det gjøres oppmerksom på at dette er en foreløpig beregnet avsetning, og at summen kan endres ettersom ikke alle delprosjektene er ferdig behandlet på Stortinget).

Tidsperspektiv:

 • Byggestart er våren 2019 og forventet ferdigstillelse er foreløpig beregnet til 2021/2022. Søkere må være tilgjengelige for oppstart omgående.
 • For spørsmål om oppdraget vennligst kontakt prosjektansvarlig i KORO: Stine Arnet Høyem / tlf. 924 37 690 / sah@koro.no
Fylke

Nordland

Prosjektadresse

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes
8536 Evenes
Nordland
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

KORO - Kunst i offentlige rom

Utlysers adresse

Kristian Augusts gate 23
Postboks 6994
0130 Oslo

Kontaktperson

Stine Arnet Høyem

E-post
Telefon

92437690

Prosjektbudsjett

5 800 000 NOK

Søknadsfrist

20.09.2019